Cyber Safety

Cybersafety

In het kader van cybersafety worden verschillende termen naast en door elkaar gebruikt. Voor een goed begrip worden deze begrippen hier toegelicht.

Wat is Cybersafety?

Cybersafety is kortgezegd online veilig zijn. Online zijn er allerlei bedreigingen van onze veiligheid, die we als organisatie maar ook persoonlijk zoveel mogelijk willen beperken. We hebben het over alles wat gevaarlijk kan zijn, bijvoorbeeld een openbaar toegankelijke verbinding met internet, phishing e-mails, verdachte links, te downloaden documenten of apps. Cybersafety helpt je met het ontwijken van gevaren, maar helpt je ook  je te beschermen tegen de gevolgen ervan. Je kunt namelijk niet alles ontwijken. Sommige aanvallen overkomen je, hoewel je aan alle gangbare beveiligingseisen voldoet.  

Wat is informatiebeveiliging?

Informatiebeveiliging gaat letterlijk over het beveiligen van informatie of data, zoals onderzoeks- en persoonsgegevens. Informatie wordt steeds vaker digitaal vastgelegd in informatiesystemen, apps of websites. Maar ook niet-digitale informatie valt onder informatiebeveiliging. Deze site heeft informatiebeveiliging in de brede zin als onderwerp, met de nadruk op cybersafety.

Cybersafety RolverdelinG

Veilig online werken is de verantwoordelijkheid van iedereen op de UT, maar daarnaast zijn er ook een aantal specifieke rollen op het gebied van informatiebeveiliging. Deze rollen zijn belegd bij de volgende (groepen) medewerkers. 

CERT-UT

Het Computer Emergency Response Team van de Universiteit bestaat uit IT professionals van LISA. Zij onderzoeken alle meldingen op het gebied van security en privacy en schakelen de benodigde (technisch) specialisten in om de melding op te lossen. Wanneer een melding een privacy-aspect heeft, wordt rechtstreeks samengewerkt met het FG-team. Incidenten die betrekking hebben op werkplekken of devices van medewerkers worden opgepakt door de ICT servicedesk van LISA. Voor meldingen over werkplekken of devices van studenten is er nauw contact tussen CERT-UT en de SNT helpdesk.

CERT-UT onderhoudt ook contacten met teams van andere (onderwijs) instellingen en met SURFcert, het overkoepelende, coördinerende team van SURF.

Computer Emergency Response Team - Universiteit Twente
CERT-UT
(+31 53 489) 1313
 cert@utwente.nl

Information Security Officer

De Information Security Officer (ISO) maakt deel uit van Universitair Informatie Management (onderdeel van Strategie & Beleid) en functioneert op strategisch en tactisch niveau. De ISO adviseert samen met het hoofd Informatiemanagement het CvB. Zij formuleert het informatiebeveiligingsbeleid en helpt bij een juiste vertaling daarvan naar instellingsonderdelen. Daarnaast ziet de ISO toe op de uniforme naleving van het beleid en rapporteert over lacunes, inconsistenties en onvolkomenheden hierin.

Information Security Officer
Rianne te Brake
ISO

IT Security Manager 

De IT Security Manager is gepositioneerd binnen LISA en vervult een belangrijke rol bij de vertaling van de strategie naar tactische (en operationele) plannen. Dit doet hij in overleg met de Information Security Officer.

De IT Security Manager is de coördinator van CERT-UT. Tevens adviseert hij over specifieke informatiebeveiligingsmaatregelen in projecten, variërend van allerhande staande projecten tot acquisities van bijvoorbeeld software of hardware. Ieder kwartaal wordt een managementrapportage opgesteld voor het LISA-MT, de Information Security Officer, het hoofd Informatiemanagement en het CvB.

Daarnaast is de IT Security Manager aanspreekpunt voor HR bij het uitvoeren van crisisoefeningen op de UT wanneer deze een IT component bevatten.

IT Security Manager
Marc Berenschot
(+31 53 489) 4615
 m.berenschot@utwente.nl
IT Security Manager
Peter Peters
(+31 553 489) 2301
 p.g.m.peters@utwente.nl

Servicedesk ICT

De Servicedesk ICT is onderdeel van LISA en eerste aanspreekpunt voor incidenten die niet aan security of privacy zijn gerelateerd. Blijkt een bij de Servicedesk ICT gemeld incident toch één van deze componenten te bevatten, nemen zij contact op met CERT-UT.