Cybersafety

In het kader van cybersafety worden verschillende termen naast en door elkaar gebruikt. Voor een goed begrip worden deze begrippen hier toegelicht.

Wat is Cybersafety?

Cybersafety is kortgezegd online veilig zijn. Online zijn er allerlei bedreigingen van onze veiligheid, die we als organisatie maar ook persoonlijk zoveel mogelijk willen beperken. We hebben het over alles wat gevaarlijk kan zijn, bijvoorbeeld een openbaar toegankelijke verbinding met internet, phishing e-mails, verdachte links, te downloaden documenten of apps. Cybersafety helpt je met het ontwijken van gevaren, maar helpt je ook  je te beschermen tegen de gevolgen ervan. Je kunt namelijk niet alles ontwijken. Sommige aanvallen overkomen je, hoewel je aan alle gangbare beveiligingseisen voldoet.  

Wat is informatiebeveiliging?

Informatiebeveiliging gaat letterlijk over het beveiligen van informatie of data, zoals onderzoeks- en persoonsgegevens. Informatie wordt steeds vaker digitaal vastgelegd in informatiesystemen, apps of websites. Maar ook niet-digitale informatie valt onder informatiebeveiliging. Deze site heeft informatiebeveiliging in de brede zin als onderwerp, met de nadruk op cybersafety.