UTDienstenHRCTDWorkshop 'Lastige gesprekken'

Workshop 'Lastige gesprekken'

Workshop  - Lastige gesprekken voeren – 18 november 2021

Voor wie: Alle HR collega’s
In je werk voer je de hele dag gesprekken, sommige lopen gelukkig soepel en redelijk voorspelbaar, andere gesprekken blijken opeens onverwacht lastig. Het gesprek loopt vast, je valt in herhalingen, de spanning loopt op en je denkt van alles maar je zegt het niet. Het resultaat valt tegen en het draagt niet bij tot een goede werkrelatie.

In deze workshop leer je hoe je weer beweging kunt krijgen in gesprekken die vast dreigen te lopen. Door flexibel te schakelen tussen gespreksstijlen en je bewust te zijn van je eigen invloed kun je meer regie voeren in het gesprek We onderzoeken ook hoe je eigen opvattingen je soms in de weg kunnen zitten om productieve gesprekken te voeren. In de workshop krijg je meer zicht op je eigen voorkeursstijl je ‘blinde vlekken’ en je onderliggende aannames. 

Werkwijze in de workshop
De workshop bestaat uit 2 dagdelen. We werken met een groep van maximaal 16 deelnemers met 2 ervaren begeleiders. Dat geeft ruimte om veel te oefenen en gevarieerde feedback te krijgen. We wisselen korte stukjes theorie af met veel doen en momenten van reflectie. Ter voorbereiding op de workshop leveren de deelnemers een eigen praktijksituatie met een lastig gesprek aan. Er wordt gezorgd voor een lunch.

Resultaat van de workshop
Na afloop heb je meer inzicht in je eigen mogelijkheden om een lastig gesprek om te zetten in een productief gesprek en je hebt verschillende instrumenten gekregen om in lastige gesprekken beweging te krijgen en samen resultaat te boeken.

Begeleiders
Erica Koch werkt als organisatieadviseur, trainer en coach. Haar interesse ligt op het snijvlak van mens en organisatie, daar ontstaat vaak spanning en dynamiek en dus ook energie. Sinds 1997 werkt ze vanuit haar eigen bureau Parresia; een begrip uit de Griekse filosofie dat "vrijmoedig spreken" betekent, een motto dat ze in haar werk hanteert. Zij gelooft in de kracht van samenwerking en is er van overtuigd dat mensen en organisaties in grote mate zelf beschikken over verandercapaciteit. In haar werk probeert ze vooral leer- en reflectieprocessen op gang te brengen door in gesprek te gaan. Je komt haar tegen in een socratische dialoog met bestuurders, als docent in opleidingen voor organisatie adviseurs, als begeleider van intervisie of als trainer beïnvloedingsvaardigheid voor managers. Ze krijgt de feedback dat ze goed kan spiegelen en met lichte hand weet te confronteren.

Heike Boom is organisatieadviseur, coach en mede-eigenaar van Berckeley Square. Zij begeleidt organisaties in verandertrajecten waarbij zij met name interesse heeft voor de match tussen het individu, de opdracht en de context van de organisatie. Waarom floreert een professional in de ene omgeving en loopt hij of zij in een andere omgeving vast? In hoeverre passen de opdracht en de omgeving bij de intrinsieke motivatie van de professional? En ‘durft’ hij of zij er iets aan te doen als het onvoldoende past? Als coach laat Heike mensen bewust worden van wat ze doen, waarom ze dat doen en hoe ze het anders kunnen doen. Hierbij maakt zij gebruik van de Birkman methode (persoonlijkheidsinstrument). Zij komt snel tot de kern op een respectvolle en onderzoekende manier. Als adviseur is zij goed in de combinatie van analyse én actie. Ze maakt een gedegen beeld van de situatie en de context om vervolgens samen met de klant tot concrete stappen te komen. Hierdoor sluit haar aanpak goed aan bij wat er al is én komt er beweging in de gewenste richting.

Schrijf in voor:
Workshop 'Lastige gesprekken'
Helaas zijn nog geen nieuwe data bekend. Inschrijving is daarom op dit moment niet mogelijk.