UTCompany-U

Company-U

In het Company-U progamma worden studenten bekend met het regionale bedrijfsleven. 

Mechanical Engineering in Twente & Amsterdam

Door een unieke samenwerking tussen de Universiteit Twente (UT) en de Vrije Universiteit in Amsterdam (VU), kunnen sinds 2019 meer studenten met interesse in techniek een opleiding op academisch niveau volgen. De Engelstalige bacheloropleiding UT-VU Mechanical Engineering (ME), als co-locatie van de bestaande opleiding aan de UT, volgen studenten deels in Amsterdam en deels in Twente. Na het behalen van het BSc-ME diploma kunnen studenten doorstromen naar de master ME op de UT of andere masters op de VU en de UT.

Twente regiodeal LEONARDO & Company-U programma

De Universiteit Twente - Faculteit Engineering Technology, bedrijven en Provincie Overijssel - Regio Twente, bundelen krachten in het Twente Regiodeal-project Leonardo, om technisch hoogopgeleid talent bekend te maken met het regionale technologie-ecosysteem. Samen met bedrijven werken we actief aan het aantrekken en behouden van talent. 

Tijdens de UT-VU bacheloropleiding worden studenten bekend gemaakt met Mechanical Engineering in het bedrijfsleven. Via verschillende activeiten zijn bedrijven betrokken in het opleidingsprogramma en in contact met studenten. De activiteiten zijn samengebracht in het 'Company-U' programma, wat de verbinding weergeeft die wordt gelegd tussen bedrijven en studenten en universiteit.

In het interessante technologie ecosysteem in de regio rond de UT werken vele bedrijven aan ontwikkelingen en diverse toepassingen in deelgebieden van Mechanical Engineering. Hiervoor is technisch opgeleid talent hard nodig. Via de betrokkenheid van bedrijven in de opleiding, leren studenten hoe de theorie en processen die ze leren worden ingezet in de praktijk en zien "the next level". Ze zien aan welke ontwikkelingen bedrijven in de regio werken en in welke banen Mechanical Engineers in de bedrijven werken. Deze ervaringen kunnen de studenten inzetten in hun verdere keuze voor studie en loopbaan.  

De opleiding - vakken en projecten

De driejarige Engelstalige bacheloropleiding Mechanical Engineering volgen studenten deels in Amsterdam en deels in Twente. Na het behalen van het BSc-ME diploma kunnen de studenten doorstromen naar de master Mechanical Engineering op de UT of andere masters op de VU en de UT.

De vakken en projecten in het opleidingsprogramma UT-VU Mechanical Engineering zijn gekoppeld aan relevante thema’s: Manufacturing, Energy Transition and Sustainability, Maintenance, Technology of Healthcare, Thermal & Fluid Engineering. 

In de vakken en projecten worden links met de praktijk gelegd. Bedrijven zijn hierbij betrokken op diverse manieren.

Studenten leren bedrijven kennen

In de vakken en projecten van de opleiding zijn bedrijven betrokken via gastcolleges en bedrijfsbezoeken en bij de projectopdrachten. 

In het tweede jaar van de bacheloropleiding maken studenten kennis met bedrijven in het kader van studie- en loopbaanoriëntatie. Bedrijven geven introductiesessies en later in het studiejaar kijken studenten een dag(deel) mee bij een bedrijf van hun eigen interesse. Deze kennismakingen brengen studenten welkome inzichten: welke mogelijkheden zijn er als Mechanical Engineer na afronding van de opleiding, en welke masterspecialisaties sluiten aan bij een interessegebied. 

Stages en afstudeeropdrachten

De studenten hebben in de UT-VU bacheloropleiding de mogelijkheid om in het derde jaar stage te lopen en/of een afstudeeropdracht in samenwerking met een bedrijf te doen. In de opdrachten wordt de verbinding gelegd tussen vraagstukken in bedrijven en de thema’s van de opleiding Mechanical Engineering. Het geeft studenten inzicht in hoe hetgeen ze hebben geleerd in de praktijk kan worden toegepast. In deze samenwerkingen worden waardevolle persoonlijke verbindingen gelegd voor de verdere studie- en professionele loopbaan.

Bedrijven in de wijde regio rond de Universiteit Twente bieden opdrachten aan om hoogopgeleid technisch talent te verwelkomen.

Ga voor meer informatie en aanmelden van een stage van uw bedrijf, naar de Engelstalige pagina Internships. 

Alle informatie in het Engels. 
En een stagevoorstel indienen.
Bezoek de Engelstalige webpagina