Informatie, hulp en advies

voor studiebegeleiders en onderwijsprofessionals.

Persoonlijke omstandigheden zoals functiebeperking of ziekte, mentale klachten, zwangerschap/ouderschap, combineren van studie met topsport, gendertransitie, mantelzorg of bijzondere familieomstandigheden, kunnen leiden tot studiebelemmeringen. Deze website biedt informatie en tools ter ondersteuning van onderwijs en begeleiding aan studenten met een extra ondersteuningsvraag wegens persoonlijke omstandigheden.

Video over neurodiversiteit in hoger onderwijs

Ook relevant voor studiebegeleiders en onderwijsprofessionals die ondersteuning willen aan studenten met een ondersteuningsvraag: