Studeren en dyslexie

persoonlijke omstandigheden melden

studeren met dyslexie vergt extra inspanning en concentratie.

In je studie moet je veel lezen en schrijven. Als je studeert met dyslexie vraagt dit extra aandacht en tijd van je. Het kan zijn dat je tijdens je studie tegen problemen aanloopt zoals het schrijven van papers, het verwerken van grote hoeveelheden studiemateriaal, het correct lezen en interpreteren van instructies of het lezen van Engelstalige teksten. Dyslexie hoeft geen belemmering te zijn. De UT biedt ondersteuning en je kunt zelf keuzes maken zodat je zo min mogelijk last ervaart van je dyslexie.

 • Wat kan je zelf doen

  Elke student is anders en heeft een andere ondersteuningbehoefte.
  Bespreek (bij de start van je studie) met de studieadviseur van je opleiding welke ondersteuningbehoefte je hebt om goed te kunnen studeren met je dyslexie en welke afspraken daarover te maken zijn. Bedenk wel dat niet alles mogelijk is. De studieadviseur kan je adviseren en begeleiden in de mogelijkheden van ondersteuning en voorzieningen binnen jouw opleiding. Denk hierbij aan periodieke begeleidingsgesprekken, studiebegeleiding gericht op structuur, ondersteuning bij het maken van een realistische studieplanning (op maat). En mogelijke toetsvoorzieningen zoals verlenging toetstijd of het gebruik van een laptop met tekst-naar-spraak software bij toetsen.

 • Hoe kan de UT je helpen

  Als student met persoonlijke omstandigheden kun je voor studiebegeleiding en voorzieningen die nodig zijn een beroep doen op de diverse begeleiders van de UT. Zij denken met je mee en kunnen je helpen eventuele belemmeringen zoveel mogelijk weg te nemen en studievertraging ten gevolge van je omstandigheden zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken.

  • Ga praten met de studieadviseur van je opleiding als je knelpunten ervaart door je persoonlijke omstandigheden. De studieadviseur adviseert over vakkenkeuze, het opzetten van een aangepaste studieplanning als de omstandigheid studievertraging (heeft) veroorzaakt of om ruimte te geven voor therapeutische behandeling. De studieadviseur biedt ondersteuning in het organiseren van noodzakelijke aanpassingen binnen jouw opleiding. Bespreek de mogelijkheden van gebruik van voorzieningen zoals:
   • het  gebruik van een laptop en tekst-naar-spraak-software Kurzweil 3000 (UT Licentie) of leesliniaal bij schrijfproblemen en als leerondersteuning bij studeren en toetsen.
   • het gebruik van spraakherkenningssoftware Dragon Naturally Speaking.
   • het verstrekken van digitaal studiemateriaal.
  • Bij de studentendecaan kun je terecht voor een onafhankelijk advies en (financiële)ondersteunings regelingen bij studievertraging ten gevolge van je (mentale) klachten.
   Raadpleeg de studentendecaan voor advies en praktische ondersteuning als je knelpunten verwacht in de studieomgeving wegens je persoonlijke omstandigheden.
  • Als je gebruik zou willen maken van de voorzieningen en regelingen, dan kun je het stappenplan hiervoor raadplegen. Er is een bewijsdocument van je persoonlijke omstandigheid nodig om een beroep te kunnen doen op voorzieningen en regelingen. 
 • Hulpmiddelen
 • Externe ondersteuning
 • Nuttige websites