Studeren en angstklachten

persoonlijke omstandigheden melden

Gevoelens van angst en bezorgdheid zijn groot en moeilijk onder controle te houden. 

Iedereen is wel eens bang of angstig. Angst is op zich een hele normale, gezonde reactie op een reële dreiging en zorgt ervoor dat je tijdelijk waakzamer bent. 
Soms kan het gebeuren dat deze gezonde angst 'ongezond' wordt en het je leven en dagelijks functioneren beheerst. Er zijn vele stappen die je zelf kunt nemen om je angst of paniek aan te pakken. Praat over de angst met iemand die je vertrouwt of je huisarts.

 • Wat kun je zelf doen
  • Praat over hoe je je voelt met mensen om je heen die je vertrouwt. Zij kunnen je helpen en je voelt je minder alleen.
  • Bewegen of sporten zorgt ervoor je angstklachten te verminderen waardoor je je beter voelt. 
  • Kijk eens naar het Student Well-being Platform - een interne UT-informatiesite (op CANVAS, Engelstalig) met o.a. video's over onderwerpen die verband houden met studeren en het onderhouden van je geestelijke gezondheid. Met advies, praktische tips, nuttige links en oefeningen.
   Het platform biedt een module 'anxiety'. Je vindt er informatie en bruikbare zelfhulp-tools hoe om te gaan met de situatie waarin je je bevindt.
  • Bekijk welke cursussen en trainingen worden aangeboden die je kunnen ondersteunen bij het behouden van je mentale gezondheid. Maak een afspraak bij de studentenpsycholoog voor een oriënterend gesprek waarin een inschatting wordt gemaakt van jouw klachten en welke hulp je daarbij nodig hebt. Raadpleeg ook de well-being website 'Are you okay'.
  • Informatie voor Hoger Onderwijs studenten met een ondersteuningsvraag: ik studeer met angstklachten
 • Hoe kan de UT je helpen

  Als student met persoonlijke omstandigheden kun je voor studiebegeleiding en voorzieningen die nodig zijn een beroep doen op de diverse begeleiders van de UT. Zij denken met je mee en kunnen je helpen eventuele belemmeringen zoveel mogelijk weg te nemen en studievertraging ten gevolge van je omstandigheden zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken.

  • Ga praten met de studieadviseur van je opleiding als gevoelens van angst en bezorgdheid je studieprestaties in de weg staan. De studieadviseur adviseert over vakkenkeuze, het opzetten van een aangepaste studieplanning als de omstandigheid studievertraging (heeft) veroorzaakt of om ruimte te geven voor therapeutische behandeling. De studieadviseur biedt ondersteuning in het organiseren van noodzakelijke aanpassingen binnen jouw opleiding.
  • De studentenpsycholoog biedt ondersteuning bij mentale klachten. Tijdens een intake adviseert de studentenpsycholoog wat een passend vervolg is al er sprake is van angstklachten. Maak een afspraak met je huisarts of de studentenpsycholoog als je denkt dat je de spanning niet kan hanteren. 
  • Bij de studentendecaan kun je terecht voor een onafhankelijk advies en (financiële)ondersteunings regelingen bij studievertraging ten gevolge van je (mentale) klachten.
  • Als je gebruik zou willen maken van de voorzieningen en regelingen, dan kun je het stappenplan hiervoor raadplegen. Er is een bewijsdocument van je persoonlijke omstandigheid nodig om een beroep te kunnen doen op voorzieningen en regelingen. 

  Meer informatie over externe psychische ondersteuning vindt je op de pagina 'Studeren en mentale klachten'.

 • Hulpmiddelen

  De geboden tools zijn niet bedoeld ter vervanging van professionele psychologische of medische hulpverlening, maar een aanvulling op de gewone 'spreekkamerhulpverlening' bij een bevoegde (huis)arts of psycholoog. Neem bij psychische klachten contact op met de studentenpsycholoog of je huisarts.

  Een interne UT-informatiesite (op CANVAS, Engelstalig) met o.a. video's over onderwerpen die verband houden met studeren en het onderhouden van je geestelijke gezondheid. Met praktische tips, nuttige links en oefeningen.
 • Nuttige websites
  • Stop je angstexterne link
   Site voor jongeren met angst, dwang of fobieklachten. Ontwikkeld door de ADFStichting.
  • Angst, Dwang en Fobie Stichtingexterne link
   Landelijke patientenvereniging voor mensen met angst en dwangklachten.
  • MINDexterne link
   Specifieke informatie over angststoornissen, stress- en spanningsklachten, mindfulness, tips en oefeningen over omgaan met spanning.