Studeren en een visuele beperking

Persoonlijke omstandigheden melden

Studeren met een geheel of gedeeltelijk functieverlies van gezichtsvermogen en/of gezichtveld vraagt een extra inspanning, ongeacht de oorzaak van het functieverlies. Elke visuele beperking heeft zijn eigen kenmerken waarbij de omgeving niet goed gezien en geïnterpreteerd kan worden. Als student met een visuele beperking kun je tegen verschillende belemmeringen aanlopen waardoor het studeren, colleges volgen, tentamens maken lastig is.

 • Wat kun je zelf doen

  Schakel tijdig de hulp in van de studieadviseur van je opleiding. Informeer over je situatie en
  bespreek (bij de start van je studie) welke ondersteuning je denkt nodig te hebben. Maak daar samen afspraken over.

  De studieadviseur kan je adviseren en begeleiden in de mogelijkheden van ondersteuning en voorzieningen binnen jouw opleiding. Denk hierbij aan:

  • periodieke begeleidingsgesprekken,
  • ondersteuning bij communicatie naar docenten/mentoren,
  • ondersteuning het organiseren en plannen van je studie
  • toetsvoorzieningen zoals bijvoorbeeld verlenging van toetstijd, extra verlichting, het gebruik van een laptop met speciale software of een toegankelijke toetsvorm.

  Tips:

  • Zorg dat betrokkenen weten dat jij een visuele beperking hebt door het zelf te melden of door gebruik te maken van de diensten van de studieadviseur.
  • Zorg dat de docenten vooraf zijn geïnformeerd (via de studieadviseur) over de wijze waarop zij met jouw beperking rekening kunnen houden.
  • Maak duidelijk afspraken over informatievoorziening (bijvoorbeeld per e-mail), vraag bijvoorbeeld de docent aantekeningen te mailen.
  • Vraag bij colleges, presentaties waarbij beeldmateriaal wordt gebruikt om een samenvatting of toelichting vooraf.
  • Gebruik een voicerecorder of audionotetaker voor het maken van aantekeningen.
  • Zet verlichting aan tijdens studeren.
  • Pas het contrast op je laptop aan. 

  Informatie voor Hoger Onderwijs studenten met een ondersteuningsvraag:

 • Hoe kan de UT je helpen

  Als student met persoonlijke omstandigheden kun je voor studiebegeleiding en voorzieningen die nodig zijn een beroep doen op de diverse begeleiders van de UT. Zij denken met je mee en kunnen je helpen eventuele belemmeringen zoveel mogelijk weg te nemen en studievertraging ten gevolge van je omstandigheden zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken.

  • Ga in gesprek met de studieadviseur van je opleiding als je knelpunten ervaart door je persoonlijke omstandigheden. De studieadviseur adviseert over vakkenkeuze, het opzetten van een aangepaste studieplanning en tijdsplanning als de omstandigheid studievertraging (heeft) veroorzaakt. De studieadviseur biedt ondersteuning in de communicatie naar docenten binnen jouw opleiding en in het organiseren van noodzakelijke aanpassingen en voorzieningen zoals:  
   • Extra tijd.
   • Individuele toetsruimte.
   • Aangepaste verlichting.
   • Vergrote letters.
   • (eigen) laptop met ICT-ondersteuning (bv. vergrotingssoftware, voorleessoftware of voiceover, eigen brailleregel).
   • Alternatieve toetsing.
   • Rustruimte spreiding toetsen, pauze tijdens toetsen of splitsen van toetsen in delen.
   • Aanpassing papierkleur.
  • Als je door je beperking mentale klachten ervaart biedt de studentenpsycholoog ondersteuning. Tijdens een orienterend gesprek adviseert de studentenpsycholoog wat een passend vervolg is in jouw situatie. Maak een afspraak met je huisarts of de studentenpsycholoog als je situatie daar aanleiding toe geeft en je behoefte hebt aan een persoonlijk gesprek en advies over de omstandigheden waarin je je bevindt.
  • Bij de studentendecaan kun je terecht voor een onafhankelijk advies en (financiële)ondersteunings regelingen bij studievertraging ten gevolge van je beperking of klachten.
   Raadpleeg de studentendecaan voor advies en praktische ondersteuning als je knelpunten verwacht in de studieomgeving wegens persoonlijke omstandigheden. Geef aan als je problemen ondervindt bij de toegankelijkheid van gebouwen en het campusterrein.

  Bewijsstukken en medische verklaringen

  Als je gebruik zou willen maken van de voorzieningen en regelingen, dan kun je het stappenplan hiervoor raadplegen. Er is een bewijsdocument van je persoonlijke omstandigheid nodig om een beroep te kunnen doen op voorzieningen en regelingen. 

 • Hulpmiddelen

  hulpmiddelen via zorgverzekeraar, thuiszorgwinkel, Gemeente en UWV

  • Bepaalde hulpmiddelen worden vergoed door de eigen zorgverzekeraar.
  • Maatwerkvoorzieningen (geen medische hulp) voor blijvend gebruik worden verstrekt vanuit de WMO van de gemeente.
  • Bepaalde hulpmiddelen of voorzieningen bij het volgen van een opleiding worden onder voorwaarden verstrekt door het UWV.

  Raadpleeg de Hulpmiddelenwijzer voor meer informatie over de diverse hulpmiddelen.

 • Externe ondersteuning
  • Babbage,
   Helpt personen met een visuele beperking met het toegankelijk maken van informatie. Dit kan in de vorm van hulpmiddelen, softwarematige aanpassingen, advisering en trainingen (o.a. werken met specifiek statistische software SPSS) binnen werk en studie situaties.  
  • Dedicon,
   Service voor digitaliseren van studieboeken in een aangepast toegankelijk formaat.
  • Bartimeus en Visio
   Expertisecentra voor mensen met een visuele beperking.