Tegemoetkoming overmacht

tegemoetkoming
overmacht
aanvragen
aanvraagformulier
indienen binnen 3 maanden na afloop van jouw omstandigheden of, als dit zich eerder voordoet, binnen 3 maanden na afloop van je compensatieperiode (C+1) of in de laatste maand van je inschrijving aan de UT.
Meld je omstandigheden zo snel mogelijk (binnen enkele weken) bij je studieadviseur en meld je studievertraging binnen 3 maanden bij een studentendecaan.

Je kunt financiële ondersteuning krijgen voor studievertraging door onvoorziene omstandigheden. 

De Regeling Tegemoetkoming Overmacht is onderdeel van de FOBOS (Financiële Ondersteuning Bijzondere Omstandigheden Studenten). De CPO neemt een beslissing over de ingediende aanvragen en vergadert in de regel een keer per 6 weken. Bij vragen neem contact op met de griffie CPO of een studentendecaan

De regels in  het kort 

Aanvullende bewijsstukken
wat is verplicht

Onvoldoende studeerbaarheid

Als er zich problemen voordoen met een deel (module, blok, semester) van jouw studieprogramma of bij jouw stage of afstudeeropdracht, meldt dit dan zo snel mogelijk bij jouw opleidingsdirecteur en studieadviseur of een studentendecaan. Als hierdoor studievertraging hebt opgelopen, kun je daarvoor tegemoetkoming overmacht aanvragen. Zie de regeling FOBOS, Tegemoetkoming Overmacht (art.3.) voor de procedure die bij een dergelijke aanvraag wordt gevolgd.


FAQ Tegemoetkoming Overmacht


FOBOS Regeling (pdf)