tegemoetkoming
overmacht
aanvragen
aanvraagformulier
indienen binnen 3 maanden na afloop van jouw omstandigheden of, als dit zich eerder voordoet, in de laatste maand van je C+1 periode of inschrijving aan de UT

Je kunt financiële ondersteuning krijgen voor studievertraging door onvoorziene omstandigheden. 

De Regeling Tegemoetkoming Overmacht is onderdeel van de FOBOS (Financiële Ondersteuning Bijzondere Omstandigheden Studenten). Bij vragen neem contact op met de griffie CPO of een studentendecaan.

De regels in  het kort 

 • FOBOS september 2020 is van toepassing.
 • Alleen voltijds ingeschreven studenten komen in aanmerking voor tegemoetkoming overmacht.
 • Ondersteuning is alleen voor vertraging door erkende omstandigheden tijdens de compensatieperiode (C+1) van Bachelor of Master.
 • De C+1 periode gaat in vanaf je 1e  moment van inschrijving in het hoger onderwijs.
 • Pre-master studenten kunnen via deze regeling alleen ondersteuning krijgen bij een vastgesteld onstudeerbaar programma.
 • Aanvraag indienen binnen 3 maanden na afloop van de omstandigheid, of als dat eerder van toepassing is: in de laatste van maand je C+1 periode of van je inschrijving.
 • De omstandigheden moeten meteen als ze zich voordoen worden gemeld bij de studieadviseur en als er vertraging optreed moet dit binnen 3 maanden worden gemeld bij de studentendecaan.
 • Verlenging van UTS/OTS-beurs is in sommige gevallen mogelijk bij een vastgestelde tegemoetkoming overmacht.
 • Het bedrag voor een maand tegemoetkoming overmacht is gelijk aan het door de student zelf betaalde maandbedrag collegegeld in de erkende periode.
 • Je kunt maximaal 24 maanden ondersteuning krijgen (tot max. € 8.000).
 • De aanvraag moet vaak worden ondersteund door bewijsstukken. Die kun je mailen naar cpo@utwente.nl
Aanvullende bewijsstukken
wat is verplicht

Onvoldoende studeerbaarheid

Als er zich problemen voordoen met een deel (module, blok, semester) van jouw studieprogramma of bij jouw stage of afstudeeropdracht, meldt dit dan zo snel mogelijk bij jouw studieadviseur of opleidingsdirecteur. Als hierdoor studievertraging hebt opgelopen, kun je daarvoor tegemoetkoming overmacht aanvragen. Zie de regeling FOBOS, Tegemoetkoming Overmacht (art.3.) voor de procedure die bij een dergelijke aanvraag wordt gevolgd.


FAQ Tegemoetkoming Overmacht


FOBOS Regeling (pdf)