Studeren en een auditieve beperking

Persoonlijke omstandigheden melden

Bij gehoorproblemen kan je moeite hebben met het volgen van en deelnemen aan gesproken onderwijs. Afhankelijk van je individuele omstandigheden kan ondersteuning nodig zijn bij onder andere:

 • Wat kun je zelf doen

  Zorg dat betrokkenen weten dat jij een auditieve beperking hebt. Informeer zelf de studieadviseur van je opleiding, maak je situatie bespreekbaar en vraag tijdig hulp.
  Bespreek (bij de start van je studie) welke ondersteuning je denkt nodig te hebben om goed te kunnen werken en studeren en welke afspraken daarover te maken zijn. 

  De studieadviseur kan je adviseren en begeleiden in de mogelijkheden van ondersteuning en voorzieningen binnen jouw opleiding. Denk hierbij aan ondersteuning bij de communicatie naar docenten/mentoren.

  Tips 

  • Zorg dat je medestudenten en docenten vooraf geinformeerd zijn met over de wijze waarop zij met jouw beperking rekening kunnen houden. Geef tips via mail of op papier. Maak gebruik van de dienst van de studie adviseur bij deze communicatie.
  • Ga strategisch ten opzichte van de docent zitten om te kunnen liplezen en de docent jou ook goed kan zien.
  • Een training om goede notities te maken heeft een meerwaarde.
  • Vul je eigen notities aan met aantekeningen van een medestudent. Vraag ernaar.
  • Informatie en afspraken over het verloop van lessen, gedragscodes en communicatie is ondersteunend (hoe docent te bereiken bij vragen in en na de les, via mail, digitaal, oogcontact, duidelijk mondbeeld ...).

  Informatie voor Hoger Onderwijs studenten met een ondersteuningsvraag: Ik studeer met een auditieve beperking

 • Hoe kan de UT je helpen

  Als student met persoonlijke omstandigheden kun je voor studiebegeleiding en voorzieningen die nodig zijn een beroep doen op de diverse begeleiders van de UT. Zij denken met je mee en kunnen je helpen eventuele belemmeringen zoveel mogelijk weg te nemen en studievertraging ten gevolge van je omstandigheden zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken.

  • Ga praten met de studieadviseur van je opleiding als je knelpunten ervaart door je persoonlijke omstandigheden. De studieadviseur adviseert over vakkenkeuze, het opzetten van een aangepaste studieplanning en tijdsplanning als de omstandigheid studievertraging (heeft) veroorzaakt. De studieadviseur biedt ondersteuning in het organiseren van noodzakelijke aanpassingen en communicatie naar docenten binnen jouw opleiding.
  • Als je in je dagelijks leven langere tijd tegen lastige situaties aanloopt, kun je je daardoor somber of angstig voelen. Als je door je beperking mentale klachten ervaart biedt de studentenpsycholoog ondersteuning. Tijdens een orienterend gesprek adviseert de studentenpsycholoog wat een passend vervolg is in jouw situatie. Maak een afspraak met je huisarts of de studentenpsycholoog als je situatie daar aanleiding toe geeft en je behoefte hebt aan een persoonlijk gesprek of advies over de omstandigheden waarin je je bevindt.
  • Bij de studentendecaan kun je terecht voor een onafhankelijk advies en (financiële) ondersteunings regelingen bij studievertraging ten gevolge van je beperking of klachten.
   Raadpleeg de studentendecaan voor advies en praktische ondersteuning als je knelpunten verwacht in de studieomgeving wegens persoonlijke omstandigheden. 

  Bewijsstukken en medische verklaringen

  Als je gebruik zou willen maken van de voorzieningen en (financiële) ondersteunings regelingen, dan kun je het stappenplan hiervoor raadplegen. Er is een bewijsdocument van je persoonlijke omstandigheid nodig om een beroep te kunnen doen op voorzieningen en regelingen. 

 • Hulpmiddelen
  • AVAexterne link is een real-time spraak-naar-tekst applicatie om doven en slechthorenden makkelijker met horende personen te laten communiceren door ondertiteling.
   Vraag bij je zorgverzekering naar vergoeding van spraak-naar-tekst software. 
   Zie ook Vergoeding AVA door zorgverzekeraar

  hulpmiddelen via zorgverzekeraar, thuiszorgwinkel, Gemeente en UWV

  • Bepaalde hulpmiddelen worden vergoed door de eigen zorgverzekeraar.
  • Bepaalde hulpmiddelen of voorzieningen bij het volgen van een opleiding worden onder voorwaarden verstrekt door het UWV.

  Raadpleeg de hoorinfotheek voor meer informatie en advies over de diverse hulpmiddelen.

 • Externe ondersteuning
 • Nuttige websites
 • Meer kijken, lezen, luisteren