UTDienstenCESSACCRegelingenLandelijke wet- en regelgevingen

landelijke wet- en regelgeving 

De (financiële) regelingen van de UT komen voort uit landelijke wetten en regelingen:

Andere relevante wetten en regelingen:

Bekijk ook www.regelhulp.nl, de digitale wegwijzer van de overheid naar zorg en ondersteuning.