Erkenning dien je elk studiejaar opnieuw aan te vragen / You need to apply for recognition every academic year

persoonsgegevens / personal data

aanvraag/application

Ik vraag erkenning aan voor het lopende studiejaar in verband met:/
I apply for recognition for the current academic year because of:

aanvraag topsport / application top-level sports

Geef hieronder aan / Please indicate below:
- hoeveel tijd je aan je sport besteedt / how much time you spend on your sport
- een kort impressie van je sportcarrière (wedstrijden/prestaties) / a brief impression of your sport career (matches/achievements)

Ontvang je een doeluitkering van derden? /
Do you receive a third-party benefit?

Je dient een verklaring van jouw sportbond in te leveren waarop jouw niveau staat vermeld. Deze kun je hier uploaden. Mocht je dat niet lukken, kun je de verklaring mailen naar: griffie-cva@utwente.nl Zonder verklaring van de sportbond wordt de aanvraag niet in behandeling genomen./
----
You need to hand in a statement of your sports fedaration on which level is stated. You can upload it here. If you
If you you have a problem with uploading, your can e-mail it to: griffie-cva@utwente.nl Without an statement your application will not be considered.

aanvraag topcultuur / appliction top-level arts

Geef hieronder aan / Please indicate below:
- hoeveel tijd je besteed aan je culturele activiteit / how much time you spend on your artistic activity
- een korte impressie van je carriére (optredens/prestaties) / a brief impression of your artistic career (performances/achievements)

Ontvang je een doeluitkering van derden? /
Do you receive a third-party benefit?

Je dient een verklaring in te leveren over jouw niveau van de bond/instandie waaraan jouw culturele activiteit is relieerd. Deze kun je hier uploaden. Mocht het niet lukken kun die de verklaring mailen naar: griffie-cva@utwente.nl Zonder verklaring wordt de aanvraag niet in behandeling genomen.
---
You need to hand in an statement which states your level of your federation/organization which your artistic activity is allied to. You can upload it here. If you you have a problem with uploading it, you can e-mail it to: griffie-cva@utwente.nl Whithout a statement your application will not be considered.

Voor elke nieuwe aanvraag is een gesprek met een studentendecaan verplicht / For every new application, an interview with a student counsellor is mandatory

Heb je over deze aanvraag al een afspraak gehad of gemaakt met de studententedecaan? / Have you already had or made an appointment with the student counsellor?

Wanneer is of was je afspraak met de studentendecaan? / When was or is your appointment with the student counsellor scheduled?

Heb je nog geen afspraak gemaakt met de studentendecaan, dan kun je een afspraak maken via het secretariaat Student Affairs Coaching & Counselling, telefoon +31 53 489 2035.

If you have not yet made an appointment with the student counsellor, you can make an appointment by calling the secretariat of Student Affairs Coaching & Counselling, phone +31 53 489 2035.