Zie Regelingen

Klacht, Bezwaar, Beroep

Als student of extraneus (ook aanstaand en voormalig) kun je schriftelijke een formele klacht, bezwaar of beroep indienen via het Klachtenloket UT.

Voordat je dat doet adviseren we je advies in te winnen bij een studentendecaan of bij jouw studieadviseur. Deze kan adviseren over de aanpak en ondersteuning bieden bij een bemiddelingspoging.

Het Klachtenloket UT zorgt ervoor dat de ingediende klacht, bezwaar, beroep bij de juiste instantie op de UT terecht komt:

  • Klachtencommissie: behandelt klachten over de manier waarop medewerkers of (bestuurs)organen zich tegenover jou hebben gedragen (bejegening). Ook worden klachten over ongewenst gedrag zoals pesterij of (seksuele) intimidatie door de Klachtencommissie behandeld.
  • Geschillenadviescommissie: behandelt bezwaren tegen een beslissing van het CvB (bijv. over inschrijving, collegegeld, FOBOS).
  • College van Beroep voor de Examens: behandelt beroepszaken tegen een schriftelijke uitspraak van een examinator of examencommissie (bijv. over de volgorde, goedkeuring, puntentelling of herkansingen van vakken, practica, tentamens of werkstukken).

OMBUDSFUNCTIONARIS UT

Zowel studenten als medewerkers kunnen bij de universitaire ombudsfunctionaris terecht voor advies bij vraagstukken en probleemsituaties gerelateerd aan studeren of werken bij de UT.

Landelijke instanties

  • College van Beroep voor het Hoger Onderwijs: hier kun je in hoger beroep gaan als het niet eens bent met het besluit op jouw bezwaar of beroep aan UT.
  • Nationale Ombudsman: hier kun je een klacht indienen van een voorval dat niet langer dan een jaar geleden is gebeurd en als je de klacht eerst hebt gemeld bij de instantie waarover je een klacht hebt.

Zie voor meer informatie: Studentenstatuut, Hoofdstuk 8