UTDienstenCESSACCRegelingenKlacht, bezwaar, beroep

Klacht, Bezwaar, Beroep

Als student of extraneus (ook aanstaand en voormalig) kun je schriftelijke een formele klacht, bezwaar of beroep indienen via het Klachtenloket UT.

Voordat je dat doet adviseren we je advies in te winnen bij een studentendecaan of bij jouw studieadviseur. Deze kan adviseren over de aanpak en ondersteuning bieden bij een bemiddelingspoging.

Het Klachtenloket UT zorgt ervoor dat de ingediende klacht, bezwaar, beroep bij de juiste instantie op de UT terecht komt:

OMBUDSFUNCTIONARIS UT

Zowel studenten als medewerkers kunnen bij de universitaire ombudsfunctionaris terecht voor advies bij vraagstukken en probleemsituaties gerelateerd aan studeren of werken bij de UT.

Landelijke instanties

Zie voor meer informatie: Studentenstatuut, Hoofdstuk 8