Topsport en Topcultuurbeoefening

Aanvragen erkenning als
topsporter of
topcultuurbeoefenaar
erkenningsverzoek
elk studiejaar indienen voor 1 december
Aanvragen uitbetaling van erkende topsportbeurzen
uitbetalingsverzoek
na afloop van het academisch jaar (voor 1 december) waarin je als topsporter was erkend in categorie 1

combineer studie met beoefenen van sport of culturele activiteit op topniveau

De Regeling Ondersteuning Topsport en Topcultuur Beoefening is onderdeel van de FOBOS (Financiële Ondersteuning Bijzondere Omstandigheden Studenten). Om aanspraak te maken op deze regeling, kun je door de CPO (Commissie persoonlijke omstandigheden) worden erkend. Daarvoor dien je, na gesprek met een studentendecaan, een aanvraag in bij de subcommissie Topsport/Topcultuur. Deze subcommissie behandelt je ingediende aanvraag en adviseert de CPO over de erkenning. Bij vragen, neem contact op met de griffie CPO via cpo@utwente.nl of contacteer een studentendecaan.

CategorieËn

Topsporters en topcultuurbeoefenaars kunnen worden erkend in categorie 1 of 2. Voor cultuurbeoefenaars beoordeelt de subcommissie Topsport/Topcultuur aan de hand van je aanvraag in welke categorie je valt.

Categorie 1

Categorie 2

Faciliteiten

Als je bent erkend, dan heb je recht op de volgende faciliteiten:

Aanvraagprocedures

  1. Eerst naar de studentendecaan van SACC: voor je de aanvraag voor erkenning indient, maak je een afspraak met de studentendecaan om de haalbaarheid van jouw aanvraag te bespreken. Afspraak maken kan via het secretariaat van SACC: 053 489 2035.
  2. Aanvraag voor erkenning per studiejaar kan vanaf 1 september en moet voor 1 december van het lopende studiejaar worden ingediend. Lever daarbij in ieder geval een verklaring in van jouw sportbond of culturele instantie waarin jouw niveau staat vermeld. Deze kun uploaden bij de aanvraag of e-mailen naar cpo@utwente.nl.
  3. Aanvraag voor een beurs indienen (bij erkenning in categorie 1) kan na afloop van het erkende studiejaar, vanaf 1 september en moet voor 1 december. Bij een erkenning in categorie 1 heb je recht op max. 4 beurzen per studiejaar. Bij het indienen is het vermelden van studievertraging niet nodig.

Student Union Topsportfonds

Als je (nog) niet in aanmerking komt voor de status van topsporter, verwijzen we je door naar het Student Union Topsportfonds.

FOBOS Regeling (pdf)