Commissie Persoonlijke Omstandigheden

Werkwijze Student Affairs Coaching & Counselling (SACC)

De Commissie Persoonlijke Omstandigheden (CPO) is een adviesorgaan van het College van Bestuur welke in de regel een keer per zes weken vergadert. Zij draagt zorg voor de uitvoering van diverse financiële UT-regelingen, te weten:

De CPO is ook belast met de toetsing van persoonlijke omstandigheden in het kader van het:

CPO Commissie

Prof.dr. B.J.R. van der Meulen (voorzitter)
Prof.dr.ir. A. de Boer (lid)
Dr.ir. A. van den Boomgaard (lid)
A.H. Prins (lid)
S.S. Spuls, MSc (lid)
Drs. D. Brandwagt (adviseur)
Mr. C. van Dijken (adviseur)

griffie

Miranda Diender +31 53 489 1901
Monique van Heijst: +31 53 489 2254

Beleidsmedewerker

Bart Elferdink +31 53 489 7166

Adres

Vrijhof, vloer 2, kamer 226

Emailadres

Evaluaties