De Commissie Persoonlijke Omstandigheden (CPO) is een adviesorgaan van het College van Bestuur. Zij draagt zorg voor de uitvoering van diverse financiële UT-regelingen, te weten:

  • FOBOS Regeling – Tegemoetkoming Overmacht
  • FOBOS Regeling – Activismebeurzen
  • FOBOS Regeling – Topsport en Top-Cultuurbeoefening

De CPO is ook belast met de toetsing van persoonlijke omstandigheden in het kader van het:

  • Bindend Studieadvies (BSA)
  • Modern Migratiebeleid (MoMi)

CPO Commissie

Prof.dr.ir. A.J. Mouthaan (voorzitter)
Dr.ir. A. van den Boomgaard (lid)
M.A.M. Evertzen (lid)
Drs. G.M.G.M. van Lieshout (lid)
Mr. C. van Dijken (adviseur)

griffie

  • Monique van Heijst: +31 53 489 2254
  • Jessica Greven: +31 53 489 2403

Adres

Vrijhof, vloer 3, kamer 316

Emailadres