Werkwijze Student Affairs Coaching & Counselling (SACC)

De Commissie Persoonlijke Omstandigheden (CPO) is een adviesorgaan van het College van Bestuur. Zij draagt zorg voor de uitvoering van diverse financiële UT-regelingen, te weten:

De CPO is ook belast met de toetsing van persoonlijke omstandigheden in het kader van het:

CPO Commissie

Prof.dr. B.J.R. van der Meulen (voorzitter)
Prof.dr.ir. A. de Boer (lid)
Dr.ir. A. van den Boomgaard (lid)
Drs. D. Brandwagt (lid)
Mr. C. van Dijken (adviseur)

griffier

  • Willemijn Eendebak +31 53 489 4698  
  • Monique van Heijst: +31 53 489 2254

Adres

Vrijhof, vloer 3, kamer 316

Emailadres

Evaluaties