Commissie Persoonlijke Omstandigheden

Werkwijze Student Affairs Coaching & Counselling (SACC)

De Commissie Persoonlijke Omstandigheden (CPO) is een adviesorgaan van het College van Bestuur. Zij draagt zorg voor de uitvoering van diverse financiële UT-regelingen, te weten:

De CPO is ook belast met de toetsing van persoonlijke omstandigheden in het kader van het:

CPO Commissie

Prof.dr. B.J.R. van der Meulen (voorzitter)
Prof.dr.ir. A. de Boer (lid)
Dr.ir. A. van den Boomgaard (lid)
Drs. D. Brandwagt (lid)
Mr. C. van Dijken (adviseur)

griffier

Adres

Vrijhof, vloer 3, kamer 316

Emailadres

Evaluaties