Activismebeurzen

activismebeurs
aanvragen
aanvraagformulier
als groepsaanvraag door je organsatie in te dienen voor 1 april na afloop van het betreffend kalenderjaar

Een activismebeurs is een beloning voor deelname in een bestuur, commissie of team

De Regeling Activismebeurzen is onderdeel van de FOBOS (Financiële Ondersteuning Bijzondere Omstandigheden Studenten). Er wordt onderscheid gemaakt tussen fulltime en parttime besturen/teams. Bij parttime beurzen wordt niet gekeken naar behaalde studiepunten. Het toekennen van fulltime beurzen is wel afhankelijk van behaalde studiepunten.

De Student Union verdeelt samen met de koepels de beschikbare beurzen over de verschillende verenigingen. De Commissie Persoonlijke Omstandigheden (CPO) beoordeelt de aanvragen en kent de beurzen toe. Heb je na het lezen van de tekst hieronder nog vragen, kijk dan even bij de veelgestelde vragen (FAQ) of neem contact op met de griffie CPO of een studentendecaan.

De erkende bestuursperiode

Je komt alleen in aanmerking voor activismebeurzen als je bestuursperiode binnen de C+1 valt en aan de UT staat ingeschreven als voltijds bachelor- of masterstudent (geldt niet voor raadslidmaatschap Universiteitsraad) en een positief BSA hebt gehaald voor de aanvraagperiode. C+1 = nominale opleidingsduur plus 1 uitloopjaar gerekend vanaf het 1e moment van inschrijving aan de UT. Dit is dus voor:

Aanvraagprocedure

groepsaanvraag

De koepels bespreken met de Student Union hoe de beurzen over de organisaties worden verdeeld. Na afloop van het kalenderjaar kan de organisatie tot 1 april de aanvraag via de web applicatie indienen. Zie voor meer informatie de FAQ activismebeurzen verenigingsaanvragen. 

individuele student

Als jouw organisatie voor jou een aanvraag heeft ingediend, krijgt je een e-mail (in je UT-mailbox) met het verzoek de aanvraag aan te vullen met jouw persoonlijke gegevens. Heb je geen UT-account meer, neem dan contact op met de griffie CPO.
Zie de FAQ activismebeurzen individuele student voor de voorwaarden waar je aan moet voldoen.

Bestuurswisseling tijdens het kalenderjaar

Beurzen kunnen per kalenderjaar worden aangevraagd. Wanneer het bestuur wisselt tijdens het kalenderjaar, moeten de beurzen worden verdeeld over de bestuursleden van beide besturen. De exacte periode per bestuur dient te worden opgegeven. Let op: er kan niet meer dan 1 beurs per bestuursmaand worden toegekend.

Parttime of Fulltime beurs

Extra- en Incidentele beurzen

Naast beurzen voor bestuursleden, zijn er ook activismebeurzen beschikbaar voor extra- en incidentele evenementen. De Student Union verdeelt deze samen met de koepels over de organisaties. De aanvraagprocedure is als hierboven beschreven.


Activismebeurzen voor ondernemers

Vanaf studiejaar 2023/2024 is een pilot gestart voor ondernemersbeurzen. Hierdoor krijgen ondernemende studenten de kans om hun studie een jaar lang stil te leggen en zich volledig te richten op hun start-up. Informatie over de voorwaarden en de selctieprocedure vind je op de site van de Student Union.

FAQ Activismebeurzen


FOBOS regeling (pdf)