activismebeurs
aanvragen
aanvraagformulier
als groepsaanvraag door je organsatie in te dienen voor 1 april na afloop van het betreffend kalenderjaar

Een activismebeurs is een beloning voor deelname in een bestuur, commissie of team

De Regeling Activismebeurzen is onderdeel van de FOBOS (Financiële Ondersteuning Bijzondere Omstandigheden Studenten). Vanaf kalenderjaar 2020 geldt een nieuw beleid waarbij er verschil wordt gemaakt tussen fulltime en parttime besturen/teams. 

De Student Union verdeelt samen met de koepels de beschikbare beurzen over de verschillende verenigingen. De Commissie Persoonlijke Omstandigheden (CPO) beoordeelt de aanvragen en kent de beurzen toe. Heb je na het lezen van de tekst hieronder nog vragen, kijk dan even bij de veelgestelde vragen (FAQ) of neem contact op met de griffie CPO of een studentendecaan.

De erkende bestuursperiode

Je komt alleen in aanmerking voor activismebeurzen als je bestuursperiode binnen de C+1 valt en aan de UT staat ingeschreven als voltijds bachelor- of masterstudent (geldt niet voor raadslidmaatschap Universiteitsraad). C+1 = cursusduur plus 1 uitloopjaar gerekend vanaf het 1e moment van inschrijving in het hoger onderwijs. Dit is dus voor:

  • Bachelor studenten: binnen de eerste 4 jaar van de bachelor, gerekend vanaf het eerste moment van inschrijving in het hoger onderwijs.
  • Master studenten: binnen de eerste 2 jaar van de master, gerekend vanaf het eerste moment van inschrijving voor een masteropleiding in het hoger onderwijs bij een eenjarige master. Bij een langere master wordt deze periode verlengd met de periode dat de opleiding langer duurt.

Aanvraagprocedure

groepsaanvraag

De koepels bespreken met de Student Union hoe de beurzen over de organisaties worden verdeeld. Na afloop van het kalenderjaar kan de organisatie tot 1 april de aanvraag via de web applicatie indienen. Zie voor meer informatie de FAQ. 

individuele student

Als jouw organisatie voor jou een aanvraag heeft ingediend, krijgt je een e-mail (in je UT-mailbox) met het verzoek de aanvraag aan te vullen met jouw persoonlijke gegevens. Heb je geen UT-account meer, neem dan contact op met de griffie CPO.
Zie de FAQ voor de voorwaarden waar je aan moet voldoen.

Bestuurswisseling tijdens het kalenderjaar

Beurzen kunnen per kalenderjaar worden aangevraagd. Wanneer het bestuur wisselt tijdens het kalenderjaar, moeten de beurzen worden verdeeld over de bestuursleden van beide besturen. Neem in het draaiboek van je organisatie een verdeelsleutel op (x/12e voor het vorige bestuur en x/12e voor het huidige bestuur). Let daarbij op dat er niet meer dan 1 beurs per bestuursmaand kan worden toegekend.

Extra- en Incidentele beurzen

Naast beurzen voor bestuursleden, zijn er ook activismebeurzen beschikbaar voor extra- en incidentele evenementen. De Student Union verdeelt deze samen met de koepels over de organisaties. De aanvraagprocedure is als hierboven beschreven.


FAQ Activismebeurzen


FOBOS regeling (pdf)