Vraag een activismebeurs aan
vraag aan na afloop van het kanderjaar - voor 1 april

Een activismebeurs is een beloning voor bestuurswerk en commissiewerk. 

De Regeling Activismebeurzen is onderdeel van de FOBOS (Financiële Ondersteuning Bijzondere Omstandigheden Studenten).

De Student Union verdeelt samen met de koepels de beurzen over de verschillende verenigingen. De Commissie Persoonlijke Omstandigheden (CPO) beoordeelt de aanvragen en kent de beurzen toe. Bij vragen neem contact op met de griffie CPO of een studentendecaan.

De regels in het kort(geldig tot 1-1-2018)

  • Er wordt niet gekeken naar de studievoortgang tijdens de bestuursperiode.
  • Een positief bindend studieadvies (BSA) is vereist. Bij een uitgesteld BSA wordt de aanvraag aangehouden tot er een definitief BSA advies is.
  • Bachelor studenten of masterstudenten krijgen alleen beurzen als de bestuursperiode binnen de C+1 periode ligt. Studenten die alleen inschreven staan voor een pre-master komen niet in aanmerking.  
  • De beurzen worden uitbetaald als een gift.
  • Het beursbedrag wordt per kalenderjaar vastgesteld.
  • Je kunt maximaal 12 beurzen per jaar krijgen voor activisme, topsport en topcultuur tezamen.
  • Je kunt maximaal 18 beurzen krijgen tijdens de gehele periode van inschrijving aan de UT. 
  • Heb je activismebeurzen gekregen en doe je over dezelfde periode ook een aanvraag voor Tegemoetkoming Overmacht (bijvoorbeeld bij ziekte), worden de activismebeurzen in mindering gebracht op de berekende vertraging.

De erkende bestuursperiode

Je komt alleen in aanmerking voor activismebeurzen als je bestuursperiode binnen de C+1 valt. C+1 = cursusduur plus 1 uitloopjaar gerekend vanaf het 1e moment van inschrijving in het Hoger Onderwijs UT. Dit is dus voor:

  • Bachelor studenten: binnen de eerste 4 jaar van de bachelor, gerekend vanaf het eerste moment van inschrijving in het HO.
  • Master studenten: binnen de eerste 2 jaar van de master, gerekend vanaf het eerste moment van inschrijving voor een masteropleiding in het HO bij een eenjarige master. Bij een langere master wordt deze periode verlengd met de periode dat de opleiding langer duurt.

aanvraagProcedure

De vereniging

De koepels bespreken met de Student Union hoe de beurzen over de verenigingen worden verdeeld. Na afloop van het kalenderjaar kan de vereniging tot 1 april de aanvraag via de web applicatie indienen.

De individuele student

Als de vereniging voor jou een aanvraag heeft ingediend, krijgt je een e-mail (in je UT-mailbox) met het verzoek de aanvraag aan te vullen met jouw gegevens (BSN en IBAN).

Bestuurswisseling tijdens het kalenderjaar

Activismebeurzen kunnen per kalenderjaar worden aangevraagd. Wanneer de bestuursperiode niet gelijk loopt met het kalenderjaar, moeten de beurzen die dat kalenderjaar zijn aan te vragen worden verdeeld over de bestuursleden van beide besturen. Neem in het draaiboek van je vereniging op hoe je dit regelt en neem dan ook een verdeelsleutel op (x/12e voor het ene bestuur en x/12e voor het andere bestuur).

Extra- en Incidentele beurzen

Naast activismebeurzen voor bestuursleden, zijn er ook activismebeurzen beschikbaar voor extra- en incidentele evenementen. De Student Union verdeelt deze samen met de koepels over de verenigingen/organisaties. De aanvraagprocedure is als hierboven beschreven.

FOBOS Regeling (PDF)


Bekijk de volledige tekst van de FOBOS Regeling in PDF (533,36 kB)
Open het PDF bestand