Zie Persoonlijke omstandigheden

Bijzondere familieomstandigheden

meld jouw persoonlijke
omstandigheden
meldingsformulier

Een ingrijpende gebeurtenis in je naaste omgeving leidt soms tot studievertraging.

In deze situatie is het belangrijk zo snel mogelijk contact op te nemen met je studieadviseur. Hij/zij helpt je eventuele studievertraging te voorkomen. Bespreek de mogelijkheden van financiƫle ondersteuning wegens bijzondere familieomstandigheden (FOBOS, Tegemoetkoming Overmacht) met de studentendecaan.

Bijzondere familieomstandigheden kunnen zijn:

  • Echtscheiding ouders
  • Problemen met aanpassing aan de Nederlandse cultuur en gewoontes
  • Relatie problemen
  • Woon/leefproblemen
  • Ziekte/overlijden partner, ouders, kinderen, broer of zus

UTS/OTS Beurs

Als je beschikt over een UTS of OTS Beurs en je door persoonlijke omstandigheden vertraging oploopt, kun je in aanmerking komen voor een UTS of OTS beursverlenging. De Regulation UTS/OTS scholarship extension 2021-2022 geeft de condities en procedure hiervoor aan.