activismebeurs
aanvragen
aanvraagformulier
indienen voor 1 april na afloop van het betreffend kalenderjaar

Een activismebeurs is een beloning voor bestuurswerk en commissiewerk

De Regeling Activismebeurzen is onderdeel van de FOBOS (Financiële Ondersteuning Bijzondere Omstandigheden Studenten).

De Student Union verdeelt samen met de koepels de beurzen over de verschillende verenigingen. De Commissie Persoonlijke Omstandigheden (CPO) beoordeelt de aanvragen en kent de beurzen toe. Heb je na het lezen van de tekst hieronder nog vragen, kijk dan even bij de veelgestelde vragen (FAQ) of neem contact op met de griffie CPO of een studentendecaan.

De regels in het kort

 • Er wordt niet gekeken naar de studievoortgang tijdens de bestuursperiode
 • Een positief bindend studieadvies (BSA) is vereist. Bij een uitgesteld BSA wordt de aanvraag aangehouden tot er een definitief BSA advies is
 • Bachelor studenten of masterstudenten krijgen alleen beurzen als de bestuursperiode binnen de C+1 periode ligt, gerekent vanaf je 1e inschrijving in het Hoger Onderwijs. Studenten die alleen inschreven staan voor een pre-master komen niet in aanmerking
 • Alleen voltijds ingeschreven studenten komen in aanmerking
 • De beurzen worden uitbetaald als een gift
 • Het beursbedrag is gelijk aan het maandbedrag collegegeld door de student verschuldigd in september voorafgaande het kalenderjaar
 • Je kunt maximaal 12 beurzen per jaar krijgen voor activisme, topsport en topcultuur tezamen
 • Je kunt maximaal 24 beurzen (tot max. € 8.000) krijgen tijdens de gehele periode van inschrijving aan de UT (inclusief Topsport-/Topcultuurbeurzen)
 • Heb je activismebeurzen gekregen en doe je over dezelfde periode ook een aanvraag voor Tegemoetkoming Overmacht (bijvoorbeeld bij ziekte), worden de activismebeurzen in mindering gebracht op de ondersteuning
 • Op aanvragen over kalenderjaar 2018 is FOBOS regeling 2018 van toepassing

De erkende bestuursperiode

Je komt alleen in aanmerking voor activismebeurzen als je bestuursperiode binnen de C+1 valt. C+1 = cursusduur plus 1 uitloopjaar gerekend vanaf het 1e moment van inschrijving in het Hoger Onderwijs UT. Dit is dus voor:

 • Bachelor studenten: binnen de eerste 4 jaar van de bachelor, gerekend vanaf het eerste moment van inschrijving in het HO.
 • Master studenten: binnen de eerste 2 jaar van de master, gerekend vanaf het eerste moment van inschrijving voor een masteropleiding in het HO bij een eenjarige master. Bij een langere master wordt deze periode verlengd met de periode dat de opleiding langer duurt.

Aanvraagprocedure

De vereniging

De koepels bespreken met de Student Union hoe de beurzen over de verenigingen worden verdeeld. Na afloop van het kalenderjaar kan de vereniging tot 1 april de aanvraag via de web applicatie indienen.

De individuele student

Als de vereniging voor jou een aanvraag heeft ingediend, krijgt je een e-mail (in je UT-mailbox) met het verzoek de aanvraag aan te vullen met jouw persoonlijke gegevens.

Bestuurswisseling tijdens het kalenderjaar

Activismebeurzen kunnen per kalenderjaar worden aangevraagd. Wanneer de bestuursperiode niet gelijk loopt met het kalenderjaar, moeten de beurzen die dat kalenderjaar zijn aan te vragen worden verdeeld over de bestuursleden van beide besturen. Neem in het draaiboek van je vereniging op hoe je dit regelt en neem dan ook een verdeelsleutel op (x/12e voor het ene bestuur en x/12e voor het andere bestuur).

Extra- en Incidentele beurzen

Naast activismebeurzen voor bestuursleden, zijn er ook activismebeurzen beschikbaar voor extra- en incidentele evenementen. De Student Union verdeelt deze samen met de koepels over de verenigingen/organisaties. De aanvraagprocedure is als hierboven beschreven.

FOBOS regeling (pdf)

FAQ - Frequently Asked Question