Zie UT regelingen

Medisch-Sociaal noodfonds

vraag een renteloos voorschot of een tegemoetkoming à fonds perdu aan bij onvoorziene uitgaven die niet te verzekeren zijn.

Bijvoorbeeld voor niet-klinisch specialistische hulp, zeer uitgebreide tandheelkundige hulp, ziekenhuisopname op specialistische indicatie.

Aanvraag

Aanvragen schriftelijk, voorzien van een uitgebreide toelichting, indienen bij: SACC, penningmeester Medisch-Sociaal Noodfonds.