UT regelingen

Medisch-Sociaal noodfonds

Je kunt een renteloos voorschot of een tegemoetkoming à fonds perdu aanvragen bij onvoorziene uitgaven die niet te verzekeren zijn.

Bijvoorbeeld voor niet-klinisch specialistische hulp, zeer uitgebreide tandheelkundige hulp, ziekenhuisopname op specialistische indicatie.

Aanvraag

Aanvragen kunnen schriftelijk, voorzien van een uitgebreide toelichting, worden ingediend bij: SACC, penningmeester Medisch-Sociaal Noodfonds.