UTDienstenCESSACCGeldzakenUT-regelingenFinanciële ondersteuning bijzondere omstandigheden studenten (FOBOS)

Financiële Ondersteuning Bijzondere Omstandigheden Studenten (FOBOS)

voor studievertraging door onvoorziene situaties, Bij bestuurswerk, voor beoefenen van topsport en topcultuur

Tegemoetkoming Overmacht

Je kunt financiële ondersteuning krijgen als je buiten jouw schuld studievertraging hebt opgelopen door onvoorziene omstandigheden. Erkende omstandigheden zijn o.a. ziekte, functiebeperking, zwangerschap, bijzondere familieomstandigheden, onvoldoende studeerbare opleiding.
Lees de uitvoerige informatie over het aanvragen van tegemoetkoming overmacht.

Activismebeurs

De UT faciliteert bestuurswerk en commissiewerk in de vorm van Activismebeurzen. In nauw contact met de Student Union en de koepels, wordt vastgesteld welke verenigingen of organisaties voor bestuursbeurzen in aanmerking komen.
Lees de uitvoerige informatie over het aanvragen van een activismebeurs.

Topsport

De UT streeft naar een klimaat, waarin je als Topsporter je studie en sport optimaal kunt combineren binnen de door de UT gestelde randvoorwaarden. Topsporters voegen aan de universiteit iets toe. Intern als een voorbeeldfunctie voor mede-sporters en niet te vergeten als een collega-student waar de universitaire gemeenschap trots op kan zijn.
Lees de uitvoerige informatie over het aanvragen van een topsportbeurs.

Topcultuur

De UT wil jou als Topcultuurbeoefenaar faciliteren, zodat je tijdens jouw studie een culturele activiteit op hoog niveau kunt bedrijven. Het gaat er om dat je op hoog niveau met cultuur bezig kunt zijn, de activiteit een ‘tijdelijk’ karakter heeft en dat je de studie afrondt.
Lees de uitvoerige informatie over het aanvragen van een topcultuurbeurs.