Studentendecanen

meld je persoonlijke omstandigheden

Ons team van studentendecanen is er om de begeleiding en ondersteuning te bieden die jij nodig hebt tijdens en naast je studie.

Wij kunnen je helpen als je informatie en onafhankelijk advies nodig hebt over onderwerpen die verband houden met je studie en persoonlijke situatie. Wij adviseren op het gebied van wet- en regelgeving, zoals:

Alle gesprekken zijn vertrouwelijk. Sterker nog, de studentendecaan is ook een vertrouwenspersoon bij ongewenst gedrag en vertrouwelijkheidskwesties. Als je in contact wilt komen met een van de studentendecanen, kun je een afspraak maken.

Neem contact op met het SACC secretariaat voor een afspraak
Klik hier

Persoonlijke omstandigheden

Het leven kan onvoorspelbaar zijn en persoonlijke uitdagingen kunnen soms je studie verstoren, wat kan leiden tot zorgen over het voldoen aan de BSA-eisen. Wij kunnen je helpen! Heb je er wel eens aan gedacht om je unieke omstandigheden te laten beoordelen door de Commissie Persoonlijke Omstandigheden (CPO)? Het is een manier om uitzonderingen op het bindend studieadvies of de FOBOS te onderzoeken waardoor je in aanmerking zou kunnen komen voor financiële steun.

Via onderstaande vragenlijst kun je je aanvraag indienen om je persoonlijke omstandigheden te laten beoordelen of ontvang je informatie over de te nemen stappen. 

Vragenlijst voor beoordeling persoonlijke omstandigheden

Financiën

NOODFONDS

Je kunt een renteloze lening aanvragen als je financiële problemen ervaart. Bijvoorbeeld als je je beurs niet op tijd hebt ontvangen of de maandelijkse toelage nog niet van je ouders hebt ontvangen. Of misschien heb je te maken met een van de vele andere problemen waardoor je in financiële problemen kunt komen. Een renteloze lening kun je aanvragen bij het noodfonds, dat beheerd wordt door de studentendecanen. De aanvraag wordt besproken tijdens een gesprek met een studentendecaan.

FINANCIERING

In sommige gevallen kun je in aanmerking komen voor financiële ondersteuning. Controleer de gegevens van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) bij studievertraging door functiebeperking of ziekte. Mogelijk kom je ook in aanmerking voor financiële ondersteuning van de UT via de FOBOS, Force Majeure Allowance Regeling.

Maak een afspraak met een van de studentendecanen om jouw mogelijkheden te bespreken. De studentendecaan informeert je over de regeling en helpt je bij je aanvraag.

BEURZEN

Wanneer je een UTS- of OTS-beursontvanger bent en door persoonlijke omstandigheden studievertraging oploopt, kun je in aanmerking komen voor een UTS- of OTS-beursverlenging. In de Regeling UTS/OTS scholarship verlenging zijn de voorwaarden en procedure voor deze verlenging vastgelegd.

DEADLINES

Voor je aanvraag voor het bindend studieadvies en de Force Majeure toeslag (als onderdeel van FOBOS) gelden verschillende deadlines.

  • Bindend studieadvies (BSA)
    • Dien je aanvraag in vóór 30 juni 16.30 uur.
    • Maak vóór 30 juni 16.30 uur je afspraak met een studentendecaan.
  • Force Majeure toeslag (FOBOS)

    Verschillende deadlines zijn van toepassing. Maak zo snel mogelijk een afspraak met een studentendecaan bij het Secretariaat SACC.

Beperking

Voor meer informatie en advies over studeren met een functiebeperking kun je contact opnemen met de studentendecaan. Een handicap kan een lichamelijke, zintuiglijke, cognitieve of chronische ziekte en geestelijke gezondheidsproblemen zijn (bijvoorbeeld autisme, depressie, ADD, ADHD, RSI/KANS en dyslexie).

VERZOEK VOOR FACILITEITEN

Wanneer je door een functiebeperking of ziekte problemen of belemmeringen (verwacht) te ervaren in je studieomgeving, kan de UT je ondersteunen met aanvullende faciliteiten en begeleiding. De aanvraagprocedure is vastgelegd in het stappenplan voor het aanvragen van voorzieningen.

Wie zijn we?