UTFaculteitenBMSCentrumSurveys en Methoden

Surveys en Methoden

Vanuit het centrum worden in samenwerking met andere projecten instrumentaria voor het meten van digitale inclusie ontworpen. In het DISTO project bijvoorbeeld zijn vragenlijsten ontworpen voor het meten van digitale vaardigheden, internetgebruik en internetuitkomsten. Deze worden inmiddels door de bredere academische gemeenschap gebruikt (in volledige of korte versies). Deze vragenlijsten zijn oorspronkelijk in Nederland en Engeland ontwikkeld en getest, maar worden inmiddels wereldwijd gebruikt, bij partners in Australië, Chili, Brazilië, Uruguay, VS en Kuweit. De ontwikkelde items voor het meten van internetvaardigheden worden ingezet in het Global Kids Online-project, het World Internet Project, en het ySkills project. De metingen van internetvaardigheden, -gebruik en -uitkomsten worden continue verbeterd en aangepast zodat ze geschikt zijn voor metingen op het werk, voor verschillende generaties en leeftijden, en voor kansarme groepen. 

Engelse vragenlijst via het ySkills project:

Engelse vragenlijsten via het DISTO project:

Nederlandse varianten van de vragenlijsten zijn op te vragen. De Nederlandse versie van de Internet Skills Scale (ISS) is hier besproken. 


Andere initiatieven die bovenstaande vragenlijsten als leidraad gebruiken:Enkele Disto leden