Internet Skills Scale (NL): Hoe meet ik digitale vaardigheden?

door Alexander van Deursen

In 2016 publiceerden Alexander van Deursen, Ellen Helsper en Rebecca Eynon een artikel waarin zij de Internet Skills Scale (ISS) voorstelden.

Regelmatig krijg ik de vraag of de Nederlandse versie beschikbaar is en gebruikt mag worden. De ISS is gepubliceerd onder een creative common license en mag gebruikt mag worden mits er geen commerciele motieven zijn. De te gebruiken referentie staat onder aan deze post.

Het instrument (korte 20 item versie)

Vraag:
Kunt u aangeven in hoeverre de volgende stellingen waar zijn als het gaat over uw internetgebruik? Als u niet begrijpt waar de stelling naar verwijst markeer dan ‘’deze vraag begrijp ik niet’. Als u een activiteit nog nooit gedaan heeft, stelt u zich dan voor hoeverre de stelling waar is als u nu gevraagd zou worden het te doen.

Operationele internetvaardigheden

 • I know how to open downloaded files
 • I know how to download/save a photo I found online
 • I know how to use shortcut keys (e.g. CTRL-C for copy, CTRL-S for save)
 • I know how to open a new tab in my browser
 • I know how to bookmark a website

Vertaling: 

 • Ik weet hoe ik opgeslagen bestanden kan openen
 • Ik weet hoe ik een foto van het internet kan opslaan
 • Ik weet hoe ik sneltoetsen kan gebruiken (bv CTRL-c voor kopie)
 • Ik weet hoe ik een nieuw venster open in mijn internet browser
 • Ik weet hoe ik een website kan bookmarken (toevoegen aan de favorieten)

Informatie-navigatie internetvaardigheden

 • I find it hard to decide what the best keywords are to use for online searches
 • I find it hard to find a website I visited before
 • I get tired when looking for information online
 • Sometimes I end up on websites without knowing how I got there
 • I find the way in which many websites are designed confusing

Vertaling

 • Ik vind het moeilijk om te besluiten wat de beste zoekwoorden zijn
 • Ik vind het moeilijk een website die ik eerder bezocht terug te vinden
 • Ik vind informatie zoeken op internet vermoeiend
 • Soms zit ik op een website zonder dat ik weet hoe ik er kwam
 • Ik vind de manier waarop veel websites zijn ontworpen verwarrend

Communicatie internetvaardigheden

 • I know which information I should and shouldn’t share online
 • I know when I should and shouldn’t share information online
 • I am careful to make my comments and behaviours appropriate to the situation I find myself in online
 • I know how to change who I share content with (e.g. friends, friends of friends or public)
 • I know how to remove friends from my contact lists

Vertaling

 • Ik weet welke informatie ik wel of niet kan delen op internet
 • Ik weet wanneer ik informatie wel of niet kan delen op internet
 • Ik zorg dat mijn commentaar en gedrag passen bij de situatie waarin ik mij op internet bevind
 • Ik weet hoe ik kan aanpassen met wie ik informatie deel (bv. vrienden, vrienden van vrienden, of iedereen)
 • Ik weet hoe ik vrienden uit mijn contactlijst kan verwijderen

Content creatie internetvaardigheden

 • I know how to create something new from existing online images, music or video
 • I know how to make basic changes to the content that others have produced
 • I know how to design a website
 • I know which different types of licences apply to online content
 • I would feel confident putting video content I have created online

Vertaling

 • Ik weet hoe ik iets nieuws kan maken van bestaande online plaatjes, muziek of video’s
 • Ik weet hoe ik kleine aanpassingen kan maken aan materiaal dat anderen hebben gemaakt
 • Ik weet hoe ik een website kan maken
 • Ik weet welke (kopieer)rechten van toepassing zijn op online materiaal
 • Ik zou me zelfverzekerd voelen bij het op internet plaatsen van zelf gemaakte video’s

Let wel, dit is een eerste gevalideerd instrument. Het is geschikt voor grootschalige metingen in vragenlijsten waarbij verschillen in vaardigheden tussen groepen mensen focus zijn, het doel is om de invloed van de vier vaardigheden op andere variabelen te onderzoeken, of om vast te stellen welke variabelen van invloed zijn op de vier vaardigheden. Het instrument biedt slechts een indicatie van een absoluut niveau van vaardigheden dat mensen beheersen. Voor het vaststellen van absolute vaardigheidsniveaus zijn taakgebaseerde prestatiemetingen de meest valide oplossing.  

De auteurs van de ISS werken ondertussen verder aan verbeteringen en updates.

Referentie: Van Deursen, A.J.A.M., Helsper, E.J. & Eynon, R. (2016). Development and validation of the Internet Skills Scale (ISS). Information, Communication & Society, 19(6), 804-823.