UTFaculteitenBMSCentrumDe rol van Internet of Things vaardigheden in het acceptatieproces

De rol van Internet of Things vaardigheden in het acceptatieproces

door Pia de Boer and Alexander van Deursen

Recentelijk onderzochten we of vaardigheden die nodig zijn vopor het gebruiken van het Internet-of-Things (IoT) bijdragen aan de acceptatie en (beoogd) gebruik van IoT en in hoeverre deze vaardigheden worden beïnvloed door al aangeleerde internetvaardigheden. We deden dit met een online enquête onder 1356 respondenten, een steekproef die representatief is voor de Nederlandse bevolking. De resultaten lieten zien dat IoT-vaardigheden bijdragen aan het gebruik van IoT en relevant zijn voor het voorspellen van IoT-acceptatie. De houding van mensen ten opzichte van het IoT had echter geen invloed op IoT-acceptatie, wat suggereert dat gebruikers zich nog niet volledig bewust zijn van de gevolgen van het gebruik van IoT voor hun privacy en voor de kwaliteit van leven in het algemeen. Ontwikkelaars van het IoT zouden beter kunnen duiden welke gegevens worden verzameld, met wie de gegevens worden gedeeld en hoe instellingen met betrekking tot het delen van gegevens kunnen worden gewijzigd. Bovendien laten de resultaten zien dat verschillende internetvaardigheden een belangrijke voorwaarde zijn voor de acceptatie en het gebruik van IoT. Mobiele, informatie-navigatie, sociale en creatieve internetvaardigheden dragebn alle bij aan het niveau van IoT-vaardigheden. De belangrijkste conclusie is dat een eigen oinschatting van IoT vaardigheden samen met pragmatische overwegingen belangrijk zijn voor de acceptatie van IoT, en dat voor het gebruik van IoT een voldoende niveau van internetvaardigheden is vereist. Ondanks de autonome kracht van het IoT verdwijnen deze vaardigheden niet zomaar.

Het artikjel is hier te lezen.