Verschillen in negatieve uitkomsten van internetgebruik

door Anique Scheerder en Alexander van Deursen 

In een studie waarin 48 gezinnen (24 lager opgeleid en 24 hoger opgeleid) zijn geïnterviewd is onderzocht of en waarom zij negatieve uitkomsten van internet ervaren en hoe ze met de negatieve uitkomsten omgaan. De resultaten laten zien dat de confrontatie met de negatieve uitkomsten van internetgebruik in beide groepen vergelijkbaar zijn. Dit suggereert dat elke internetgebruiker slachtoffer kan worden van bijvoorbeeld online fraude of blootstelling aan intimidatie of aanstootgevende inhoud. Echter, de manier waarop mensen omgaan met negatieve uitkomsten verschilt behoorlijk tussen mensen uit laag- en hoogopgeleide gezinnen. In hoogopgeleide gezinnen nemen gebruikers vaak zelf de touwtjes in handen, bijvoorbeeld door te kijken naar de oorzaak, door uit te zoeken hoe het negatieve resultaat kan worden voorkomen in de toekomst, of door hun kinderen beter te beschermen. Mensen in de lager opgeleide gezinnen daarentegen ondernamen vaak weinig actie. De schuld werd verder vaak toegeschreven aan een bepaalde instelling of aan het
Internet in het algemeen, waardoor er passief gereageerd werd (in tegenstelling tot hoger opgeleiden die veel kritischer keken naar hun eigen rol en meestal reactieve coping strategieën toepasten). Geconcludeerd werd dat de positie van lager opgeleiden in digitale inclusie ook onder druk komt te staan door het feit dat zij slechter in staat zijn om te gaan met negatieve resultaten van internetgebruik.

Lees hier het gedetailleerde artikel gepubliceerd in The Information Society