Welkom op de website van TIMSS

TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study) doet wereldwijd al twintig jaar onderzoek naar de effectiviteit van het onderwijs in de exacte vakken. Op deze website kunt u meer vinden over TIMSS en over de uitvoering van dit onderzoek in Nederland. Komend jaar werken TIMSS & Peil.rekenen-wiskunde samen, zodat deze grootschalige onderzoeksprojecten gelijktijdig kunnen worden uitgevoerd om scholen zoveel mogelijk te ontlasten. Op dit moment zijn de voorbereidingen gestart voor de hoofdmeting in 2019. De resultaten van de eTIMSS-2019 pilot zijn gepubliceerd in het voorjaar van 2018. Tijdens deze pilot werd de nieuwe tablettoets getest en vergeleken met de papieren toets. In het voorjaar van 2015 zijn basisschoolleerlingen uit ruim 60 landen, waaronder Nederland, getoetst. Deze resultaten zijn terug te vinden onder TIMSS 2015.