Welkom op de website van TIMSS

TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study) doet wereldwijd al vijfentwintig jaar onderzoek naar de effectiviteit van het onderwijs in de exacte vakken. Op deze website kunt u meer vinden over TIMSS en over de uitvoering van dit onderzoek in Nederland. In Nederland maakt TIMSS-2019 deel uit van de Landelijke Peiling Exacte vakken. Hierdoor wordt het basisonderwijs minder belast terwijl het meer oplevert, voor zowel de school als voor het gehele basisonderwijs. Op dit moment zijn de voorbereidingen gestart voor de hoofdmeting in 2019. De resultaten van de eTIMSS-2019 pilot zijn gepubliceerd in het voorjaar van 2018. Tijdens deze pilot werd de nieuwe tablettoets getest en vergeleken met de papieren toets. Daarnaast zijn in het voorjaar van 2018 nieuwe interactieve opgaves op de tablet getest. Nederlandse leerlingen vonden de interactieve vragen erg leuk en hadden geen moeite met het maken van een tablettoets.   

Oproep aan scholen

Wij zijn op zoek naar enthousiaste scholen die willen deelnemen aan de Landelijke Peiling Exacte vakken in het voorjaar van 2019. Voor dit onderzoek wordt aan een representatieve steekproef van 200 basisscholen gevraagd of toetsleiders van de Universiteit Twente in het voorjaar van 2019, in groep 6 en 8, een toets mogen afnemen en of de leerkracht van groep 6 en 8 en de schoolleider een online-vragenlijst zouden willen invullen.                 

Waar draagt dit onderzoek aan bij? In de Landelijke Peiling Exacte vakken zullen vragen worden beantwoord zoals:

Kortom dit zijn actuele vraagstukken die door middel van het Peilingsonderzoek Exacte vakken het Nederlandse onderwijs meer antwoorden kunnen geven. Wordt uw school hiervoor uitgenodigd? Doe mee! Omdat u inzicht krijgt in hoe uw leerlingen ervoor staan ten opzichte van landelijke gemiddelden. Maar vooral ook omdat uw school hiermee inspraak krijgt in de vormgeving van het toekomstige onderwijsbeleid.  

Laatste nieuws: