UTFaculteitenBMSTIMSSNieuwsTIMSS 2019 & Peil.rekenen-wiskunde

TIMSS 2019 & Peil.rekenen-wiskunde

Terwijl er een tekort is aan opgeleiden voor de bèta-technische beroepen, daalt het kennisniveau van groep 6 leerlingen in de exacte vakken. In Nederland ligt de werkdruk van leerkrachten in het basisonderwijs hoger dan in veel van de omringende landen. Nederland heeft echter ook maar heel weinig leerlingen met een zeer laag rekenniveau; in omringende landen zijn de niveauverschillen tussen leerlingen veel groter. Dit zijn enkele resultaten van TIMSS-2015 (Rapport TIMSS-2015). TIMSS is een wereldwijd onderzoek naar het onderwijs in de exacte vakken en wordt om de vier jaar uitgevoerd.   

Basisscholen in Nederland worden regelmatig gevraagd om mee te doen aan onderwijsonderzoek. Voor leerkrachten betekent deelname vaak een extra taak bovenop hun toch al drukke werkzaamheden. Grootschalige onderzoeksprojecten zoals TIMSS leveren echter onmisbare informatie op om het onderwijs in Nederland vorm te geven.

Om het basisonderwijs minder te belasten en de toegevoegde waarde van deelname voor een school te kunnen vergroten, worden de onderzoeken TIMSS-2019 en Peil. rekenen-wiskunde 2019 in het voorjaar gecombineerd.  Deze peiling verzamelt informatie over ontwikkelingen in rekenkennis, -vaardigheden en houdingen van leerlingen die op het punt staan het primair onderwijs te verlaten en wordt onder regie van de Inspectie voor het Onderwijs uitgevoerd. Voor meer informatie over de landelijke peiling rekenen-wiskunde zie de website: Peil.rekenen-wiskunde 2019 

Door de combinatie van twee grootschalige onderzoeken kunnen er minder scholen worden benaderd en hoeven scholen niet twee keer dezelfde informatie te geven. Voor scholen heeft deelname een meerwaarde in de vorm van terugkoppeling op leerlingniveau voor groep 6 én 8 die handvatten biedt voor de eigen kwaliteitszorg.

De uitkomsten moeten echter een representatief beeld geven van het Nederlandse onderwijs. In TIMSS-2015 is dit gelukt doordat 85% van de scholen uit een representatieve steekproef mee hebben gedaan.  

Wat betekent dit voor mijn school?

Als uw school behoort tot de representatieve steekproef van 200 basisscholen, wordt uw school na de zomervakantie voor het gecombineerde onderzoek uitgenodigd. Leerlingen in groep 6 en groep 8 krijgen in de periode maart tot juni 2019 eenmalig een toets. Leerlingen, hun leerkracht en schoolleider krijgen verder een korte vragenlijst voorgelegd.

Scholen beslissen uiteraard zelf of ze mee willen doen. Wij hopen dat de scholen hiertoe bereid zijn. Alleen bij voldoende deelname (85%) zijn de uitkomsten representatief en is het mogelijk om de resultaten te rapporteren.

Meer informatie over gegevensbescherming en anonimiteit: Scholen / Ouders 

Mocht u vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met één van de leden uit het onderzoeksteam via: timss@utwente.nl 

Wat betekent deelname aan het gecombineerde Peilingonderzoek van 2019?