UTFaculteitenBMSTIMSSNieuwsGeen verschil tussen papieren toets en tablet toets

Geen verschil tussen papieren toets en tablet toets

De (e)TIMSS equivalentiestudie

VAN PAPIEREN TOETS NAAR TABLETTOETS, ZIJN ER VERSCHILLEN?

Voor de aanvang van de TIMSS-2019 cyclus kregen deelnemende landen de keuze om de TIMSS toets digitaal af te nemen. Ongeveer de helft van de landen, waaronder Nederland, koos voor deze optie. Daarmee namen de landen deel aan de equivalentiestudie in 2017. Nederland heeft gekozen om de digitale toets op tablet af te nemen. Tijdens dit onderzoek werd de digitale variant uitgetest en daarnaast werd aan de hand van een experimenteel design getest of er verschillen zijn tussen de papieren toets en de tablettoets. Het rapport met de resultaten voor Nederland zijn via deze link te vinden.