UTFaculteitenBMSOrganisatie-eenheden en contactgegevens

Faculteitsbestuur

De faculteit BMS heeft een meerhoofdig bestuur. Dit bestuur zorgt voor een integrale aansturing op de gebieden onderwijs, onderzoek en bedrijfsvoering.

Bestuursleden

Tanya Bondarouk Prof. dr.
Decaan BMS
Bernard Veldkamp Prof. dr. ir.
Portefeuillehouder Onderzoek
Ciano Aydin Prof. dr.
Portefeuillehouder Onderwijs
G.W. Peters MSc (Werner)
Portefeuillehouder Bedrijfsvoering

Student assessor

Het bestuur wordt ondersteund door een student in de rol van adviseur (studentassessor). Voor dit academisch jaar 2023/2024 vervult Chris van den Heuvel deze rol.

Student assessor
Chris van den Heuvel
Student assessor

Portefeuilleverdeling

De portefeuilleverdeling van het faculteitsbestuur is te vinden in het Model portefeuilleverdeling faculteitsbestuur.

Faculteitssecretariaat

S. Lemmens - Nergiz (Sone)
Dean's office BMS (BFD)
A.J. Kragt (Alice)
Secretaris Faculteitsbestuur BMS/Teamleider Cluster Secretariële Ondersteuning (Faculteit BMS)