UTFaculteitenBMSOrganisatie-eenheden en contactgegevens

Faculteitsbestuur

De faculteit BMS heeft een meerhoofdig bestuur. Dit bestuur zorgt voor een integrale aansturing op de gebieden onderwijs, onderzoek en bedrijfsvoering.

Bestuursleden

Tanya Bondarouk Prof. dr.
Decaan BMS
Bernard Veldkamp Prof. dr. ir.
Portefeuillehouder Onderzoek
Ciano Aydin Prof. dr.
Portefeuillehouder Onderwijs
Tijs Breukink Dr.
Portefeuillehouder Bedrijfsvoering

Het bestuur wordt ondersteund door een student in de rol van adviseur (studentassessor). Voor het academisch jaar 2021 - 2022 vervult Boudewijn Steenbreker deze rol.

Portefeuilleverdeling

De portefeuilleverdeling van het faculteitsbestuur is te vinden in het Model portefeuilleverdeling faculteitsbestuur.

Faculteitssecretariaat

S. Lemmens - Nergiz (Sone)
Dean's office BMS (BFD)
A.J. Kragt (Alice)
Secretaris Faculteitsbestuur BMS/Teamleider Cluster Secretariële Ondersteuning (Faculteit BMS)