Onderwijs

Opleidingscommissies BMS

De opleidingscommissie behandelt alle zaken die direct verband houden met het ontwerp en de kwaliteit van het onderwijs. Zo bespreekt het de evaluatie van de cursussen en adviseert ze waar nodig vakken te veranderen.

De commissie bestaat uit docenten, studenten, de programmadirecteur en de onderwijscoördinator. De commissie is een raadgevend comité dat bestaat uit gelijk aantal studenten en medewerkers, voorgezeten door een docent. De commissie adviseert de programmadirecteur over alle educatieve zaken. De commissie neemt serieus advies en zal altijd zijn besluitvorming verduidelijken. 

Informatie en contactgegevens over de opleidingscommissies wordt in het Engels aangeboden. Bent u geïnteresseerd in meer informatie ga dan hier naar onze Engelstalige pagina https://www.utwente.nl/en/bms/education/programme-committee-opsomming/