UTFaculteitenBMSOnderwijsOnderwijs-en examenreglementen

Onderwijs-en examenreglementen

De faculteit BMS en de Universiteit Twente kennen verschillende reglementen waar je als student en docent mee te maken hebt.

Het Studentenstatuut beschrijft de rechten en plichten van studenten enerzijds en van de UT anderzijds. Het bestaat uit 2 delen:

Verder kennen de examencommissies van BMS eigen Regels en Richtlijnen waarin zij hebben uitgewerkt hoe zij aan hun rechten en plichten die de WHW en de OER stellen voldoen. De R&R van dit studiejaar staan op de website van de examencommissies BMS. Oudere versies staan in het archief op deze site.

Onderwijs- en Examenregeling

Hieronder vind je de OER van dit jaar en het archief van de afgelopen jaren (van BMS en voorheen de faculteiten MB en GW).