Onderwijs

Reglementen

Onderwijs- en examenregelement bms (OER)

UT brede studentenstatuut: website CES

BMS Bachelor oer 2016-2017
De bachelor OER vind je hier.

BMS Master oer 2016-2017 
De master OER vind je hier. 

archief

2015-2016

Bachelor OER 2015-2016
Master OER 2015-2016
Regels en Richtlijnen Examencommissie

2014-2015

Bachelor oer 2014-2015 (gw OPLEIDINGEN)

Master oer 2014-2015 (gw oPLEIDINGEN)

Guideline master OER GW

3TU - Science Education and Communcation SEC

Onderwijs- en examenregelement MB (OER)

Bachelor oer 2014-2015

Deze pagina bevat de Onderwijs- en Examenregeling 2014-2015 voor de bacheloropleidingen van de (voormalige) faculteit MB. Deze regeling bestaat uit een deel dat gemeenschappelijk is voor alle opleidingen, “Gemeenschappelijke onderdelen” genaamd, en een aantal opleidingsspecifieke bijlagen. Per opleiding vormen de “Gemeenschappelijke onderdelen” en de bij die opleiding horende opleidingsspecifieke bijlage de Onderwijs- en Examenregeling van de betreffende bacheloropleiding.

Met uitzondering van de bijlagen van de Engelstalige opleidingen European Public Administration (EPA) en International Business Administration (IBA) is de tekst van deze regeling in het Nederlands gesteld. Voor een Engelse versie van de gemeenschappelijke onderdelen zie de Engelstalige webpagina’s van BMS, onder “Regulations & Exam. Board”[LINK AANPASSEN].

Master oer 2014-2015

Deze pagina bevat de Onderwijs- en Examenregeling 2014-2015 voor de masteropleidingen van de (voormalige) faculteit MB. Deze regeling bestaat uit een deel dat gemeenschappelijk is voor alle opleidingen, “common elements” genaamd, en een aantal opleidingsspecifieke bijlagen. Per opleiding vormen de “common elements” en de bij die opleiding horende opleidingsspecifieke bijlage de Onderwijs- en Examenregeling van de betreffende masteropleiding.

Met uitzondering van de bijlagen van de Nederlandstalige post-initiële opleidingen Master Public Management (MPM) en Master Risicomanagement (MRM) is de tekst van deze regeling in het Engels gesteld.

wijzigingen oer 2014-2015 - voor studenten

Informatie voor studenten van de voormalige faculteit MB, cohort 2013 en eerder