Zie Onderwijs

Kwaliteitszorg onderwijs

De facullteit BMS gebruikt een kwaliteitsborgingssysteem dat zorgt voor een zo goed mogelijke ondersteuning bij de ontwikkeling van het onderwijs en haar commissies. Ze streven naar een open sfeer om de betrokkenheid van personeel en studenten bij de kwaliteit van het onderwijs te maximaliseren. Informatie over kwaliteitszorg van het onderwijs wordt in het Engels aangeboden.