UTFaculteitenBMSOnderwijsExamencommissies BMS

Examencommissies BMS

Taken en competenties

Volgens de wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW) heeft elk onderwijsprogramma of een groep programma's een examencommissie. De examencommissie is het forum dat bepaalt of een student voldoet aan de voorwaarden voor kennis, inzicht en vaardigheden zoals vermeld in de Onderwijs- en Examenregeling (OER) van deze universiteit om een ​diploma te behalen in een van de BMS-programma's. De examencommissie heeft verschillende andere taken en competenties volgens de WHW en het OER. Een van deze competenties is om uitzonderingen te maken op de regels voor studenten, zoals vrijstellingen, gratis educatieve programma's en extra examen of testmogelijkheden. Daarvoor kunnen de studenten een aanvraag indienen bij de examencommissie op deze website. De examencommissie beoordeelt ook gevallen van fraude (plagiaat) en bepaalt de sancties. Verder is de examencommissie opgeroepen om beleid te formuleren om de kwaliteit van het testen en examen te waarborgen. Daarom benoemen zij examinatoren voor het beheren en sorteren van tests en examens, ze monitoren de relatie tussen eindtermen, leerdoelen en tests en waarborgen de kwaliteit van de beoordeling van theses.

Informatie m.b.t. de examencommisies wordt in het Engels aangeboden. Bent u geïnteresseerd in meer informatie ga dan naar https://www.utwente.nl/en/bms/examboard/