UTFaculteitenBMSNieuwsDuurzaam financieel systeem met AI en blockchain

Duurzaam financieel systeem met AI en blockchain Universiteit Twente ontvangt 1,5 miljoen euro voor innovatief MSCA PhD netwerk in Digital Finance

Het MSCA-netwerk is een groot samenwerkingsproject dat wordt gefinancierd door de Europese Commissie. Het heeft als doel de digitale financiële sector te transformeren door middel van onderzoek en training. 18 partners uit verschillende landen zijn betrokken bij het project, dat wordt geleid door de Universiteit Twente. Het project loopt van januari 2024 tot december 2027.

Het project wil nieuwe manieren ontwikkelen voor digitale financiën door onderzoek te doen naar kunstmatige intelligentie, blockchain en duurzaamheid. Het wil technologie, ethische AI-toepassingen bevorderen en een financieel systeem creëren dat duurzaam en inclusief is. "Het Europese onderzoeks- en PhD-opleidingsprogramma in Digital Finance is meer dan alleen een academisch project; het is de sleutel tot een grote verandering in de richting van een geavanceerde en duurzame toekomst in de financiële wereld. Onze samenwerking tussen Europese universiteiten en bedrijven toont onze vastberadenheid om innovatie af te stemmen op belangrijke economische doelen," zegt projectcoördinator Joerg Osterrieder van Department of High-Tech Business and Entrepreneurship. 

Aanvullend op Joerg Osterrieder is, Marcos Machado (IEBIS-UT) van mening dat "we met het Digital Finance initiatief niet alleen academisch onderzoek uitbreiden; we geven de toekomst van de financiële sector in Europa strategisch opnieuw vorm".

Digitale innovatie in financiële sector
De EU wil een voortrekkersrol spelen op het gebied van digitale innovatie, met name in de financiële sector. Om dit te bereiken moeten geavanceerde technologieën worden geïntegreerd. Bovendien moet actieve samenwerking tussen verschillende gebieden worden aangemoedigd. Deze ontwikkelingen zullen een grote impact hebben op de financiële sector, sociale ontwikkeling en ecologische duurzaamheid. Door bijvoorbeeld gebruik te maken van de kracht van ML-modellen (Machine Learning) wil het project groene kredietscores ontwikkelen voor particuliere en commerciële klanten, met name door duurzaamheidsfactoren te integreren in het evaluatieproces. Dit stimuleert niet alleen milieuverantwoorde praktijken, maar sluit ook aan bij de wereldwijde drang naar duurzaamheid in economische activiteiten. Het programma wil de integratie van geavanceerde financiële technologieën vergemakkelijken door een combinatie van onderzoek en praktische toepassingen, terwijl het ook duurzame investeringen van zowel publieke als private partijen in de digitale financiële sector stimuleert. Wouter van Heeswijk (IEBIS-UT) legt uit: "Bij de lancering van dit industriële doctoraatnetwerkproject ligt onze focus niet alleen op baanbrekende algoritmische ontwikkeling in de financiële sector, maar ook op het boeken van verantwoorde en ethische vooruitgang waarbij meerdere belanghebbenden worden betrokken."

MSCA-financiering
De Marie Skłodowska-Curie-acties (MSCA) ondersteunen onderzoekers in alle stadia van hun loopbaan en in alle disciplines. Transnationale, intersectorale en interdisciplinaire mobiliteit is een integraal onderdeel van het programma. Het programma is gericht op het creëren van een academisch klimaat in Europa dat aantrekkelijk is voor toponderzoekers en op het versterken van de wetenschappelijke en technologische grondslagen van de EU en de Europese Onderzoeksruimte (EOR).