UTFaculteitenBMSNieuwsKlaasjan Visscher benoemd tot hoogleraar

Klaasjan Visscher benoemd tot hoogleraar

Het College van Bestuur heeft Klaasjan Visscher benoemd tot hoogleraar 'Innovatie in Hoger Onderwijs en Samenleving'. De leerstoel maakt deel uit van de sectie Kennis, Transformatie en Samenleving (KiTeS) van de faculteit BMS.

Klaasjan Visscher heeft een achtergrond in Science and Technology Studies (STS) en in Organisatiekunde. Als gepassioneerd docent en onderzoeker heeft hij een boeiend portfolio opgebouwd rond transdisciplinair onderwijs, met als doel studenten te trainen om disciplinaire grenzen te overstijgen en complexe maatschappelijke uitdagingen aan te pakken.

In deze nieuwe leerstoel zal Klaasjan Visscher de ontwikkeling van innovatieve vormen van maatschappelijk betrokken onderwijs bestuderen en stimuleren, in het bijzonder transdisciplinair onderwijs. Ook zal hij onderzoek ontwikkelen naar onderwijsinnovatiepraktijken en de inbedding van deze innovaties in organisaties en de samenleving. Bovendien zal hij aanzetten tot reflectie over hoe hoger onderwijs kan bijdragen aan een meer duurzame en rechtvaardige samenleving.

Klaasjan Visscher, hoogleraar Innovatie in Hoger Onderwijs en Samenleving

Deze leerstoel begint niet bij nul. Integendeel, de organisatorische infrastructuur en middelen zijn er al. KiTeS verenigt wereldwijd erkende expertise in STS, innovatiestudies en hoger onderwijs. Het DesignLab is een fantastisch ecosysteem voor transdisciplinair onderzoek en onderwijs. Ik kijk ernaar uit om nieuw onderzoek naar onderwijsinnovatie en transformatie te leiden.

Klaasjan Visscher, hoogleraar Innovatie in Hoger Onderwijs en Samenleving

Over Klaasjan Visscher

Klaasjan Visscher is hoofd van de sectie KiTeS en wetenschappelijk directeur onderwijsinnovatie bij DesignLab. Als opleidingsdirecteur van de Transdisciplinaire Master-Insert 'Shaping Responsible Futures' ontvingen hij en zijn team de Nederlandse Hoger Onderwijs Premie 2022. Hij is co-voorzitter van het ComeniusNetwerk, het nationale platform voor onderwijsvernieuwers. Ook is hij co-leider van een ‘Grote Vragen in het Hoger Onderwijs’ project over transdisciplinair leren en maatschappelijke transformaties.