UTFaculteitenBMSNieuwsWerner Peters nieuwe portefeuillehouder bedrijfsvoering bij faculteit BMS

Werner Peters nieuwe portefeuillehouder bedrijfsvoering bij faculteit BMS

Het College van Bestuur van de Universiteit Twente heeft Werner Peters (42) benoemd als nieuwe portefeuillehouder bedrijfsvoering van de faculteit BMS van de universiteit. Met ingang van 1 juli a.s. volgt hij Nicole Letteboer op, die deze functie de afgelopen maanden op interim-basis bekleedde. Op dit moment is Werner nog werkzaam als concernmanager bedrijfsvoering bij Attendiz, een stichting voor speciaal onderwijs met 1800 leerlingen op 17 locaties.

De afgelopen drie jaar droeg Werner bij zijn huidige werkgever de verantwoordelijkheid voor de brede bedrijfsvoeringsportefeuille. Hij speelde een belangrijke rol in het professionaliseren van de ondersteuningsorganisatie en werkte nauw samen met een groot aantal stakeholders. Daarvoor was Werner werkzaam als directeur bedrijfsvoering bij Carmel College Salland en vervulde hij diverse managementrollen binnen het bedrijfsleven. Werner rondde de bachelor Commerciële Economie bij Saxion en de masteropleiding Business Administration aan de Radboud Universiteit met succes af. Hij woont in Hengelo, is getrouwd en heeft twee kinderen.

Tanya Bondarouk, decaan van de faculteit, is blij met de aanstelling. “Met Werner halen we een enthousiaste en kundige collega in huis die kennis en ervaring heeft op een groot aantal van de werkterreinen die onder de verantwoordelijkheid van de portefeuillehouder bedrijfsvoering vallen. We hebben in de afgelopen periode als faculteit stappen gezet in het verder professionaliseren van de organisatie, en gaan met Werner graag de volgende fase in.”

Werner Peters over zijn aanstelling: “Ik kijk er naar uit om mijn weg te vinden in een andere omgeving, maar wel in een vertrouwde rol. De academische wereld is relatief nieuw voor mij, de internationale dimensie biedt een mooie ervaring die ik met veel energie graag ondervind. Ik kan niet wachten om de organisatie en de betrokkenen binnen en buiten de faculteit beter te leren kennen, om samen vorm te geven aan de toekomstplannen van de faculteit en de UT.”

De faculteit Behavioural Sciences and Management (BMS) van de Universiteit Twente is met bijna 600 medewerkers en 3700 studenten een middelgrote faculteit binnen de UT, met wetenschappers en opleidingen op het snijvlak van sociale wetenschappen en technologie. In totaal worden er zes bachelor- en 13 masteropleidingen gegeven binnen de faculteit. De faculteit herbergt het Professional Learning & Development (PLD) Centre van de UT, met een onderwijsaanbod voor hoogopgeleide professionals en leidinggevenden binnen bedrijven en overheden. Met het BMS Lab heeft de faculteit bovendien een state-of-the-art onderzoeksvoorziening waar op innovatieve wijze onderzoek wordt gedaan naar de relatie tussen mens en technologie.

Het College van Bestuur van de UT wenst Werner veel succes in zijn nieuwe functie.

L.P.W. van der Velde MSc (Laurens)
Woordvoerder College van Bestuur (CvB)