UTFaculteitenBMSNieuwsZwaartekrachtsubsidie (OCW) voor onderzoek naar stress

Zwaartekrachtsubsidie (OCW) voor onderzoek naar stress

Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft een Zwaartekrachtsubsidie toegekend voor onderzoek naar stress. Het gaat om het ontwikkelen van nieuwe methoden om stress in het dagelijks leven te meten als ook te reduceren en hierdoor het ontstaan van stress-gerelateerde ziekten te voorkomen. Dr. Matthijs Noordzij, UT-Universitair hoofddocent (faculteit BMS), is één van de zes kernaanvragers voor deze subsidie.

Vanwege de subsidie kan er de komende tien jaar intensief samengewerkt worden tussen de Vrije Universiteit, Amsterdam UMC, UMC Groningen, de Rijksuniversiteit Groningen, het Erasmus MC en de Universiteit Twente in het project ‘Stress-in-Action'. Van de zwaartekracht subiside gaat ruim 2 miljoen euro naar de Universiteit Twente waar wetenschappers vanuit de sociale en technische faculteiten samen vorm gaan geven aan de technologische en ontwerp kant van het project.

Stress: modewoord of sluipmoord?
Het in kaart brengen van de impact van stress op ons dagelijks leven is noodzakelijk om de volksgezondheid en het welzijn van de bevolking te verbeteren. Want als stress vaak voorkomt en lange tijd hoog blijft, kan dit depressie, angst en burn-out maar ook hart- en vaatziekten, diabetes en obesitas veroorzaken. Desondanks lijkt stress het 'modewoord' van het moderne leven.

Verbeterde technologie
Een voordeel van onderzoek naar stress in onze huidige tijd is dat de technologie en methoden om stressonderzoek van het laboratorium naar het dagelijks leven te verplaatsen zeer vooruit is gegaan. Door het toepassen van nieuwe technologie kunnen we veel beter en sneller onderzoek doen naar stress en de invloed op de mens. Dit maakt de ontwikkeling van nieuwe monitoring- en interventiestrategieën mogelijk om stress in het dagelijks leven en de impact ervan op de gezondheid te volgen en te verminderen. UT-Universitair hoofddocent Matthijs Noordzij: “Door samen te werken met verschillende disciplines uit de psychologie, design, biomedische wetenschappen, computer wetenschappen en filosofie kunnen we methoden en technologie ontwikkelen die betrouwbaar is en mensen beter in staat stelt om op een gezonde en betekenisvolle manier met de overmijdelijke stressoren van het dageliks leven om te gaan.”

Meer informatie
Ga voor meer informatie naar de website van Stress in Action.