UTFaculteitenBMSNieuwsNWO-Veni voor Lonneke Lenferink

NWO-Veni voor Lonneke Lenferink

UT-onderzoekster dr. Lonneke Lenferink heeft van NWO, de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek, een Veni toegekend gekregen. Deze persoonsgebonden subsidie van 280.000 euro wordt uitgereikt aan veelbelovende wetenschappers die aan het begin van hun carrière staan. Lenferink gaat de komende vier jaar onderzoek doen naar gepersonaliseerde behandeling van langdurige rouwklachten.

Een langdurige rouwstoornis is een invaliderende aandoening die tien procent van de nabestaanden treft. Tot op heden richt effectonderzoek naar behandeling van langdurige rouwklachten zich op symptoom-veranderingen op groepsniveau. Hierdoor worden variaties in rouwreacties veelal genegeerd. Gepersonaliseerde behandeling van langdurige rouwklachten verbetert mogelijk behandeluitkomsten. Met haar onderzoek draagt Lenferink op verschillende manieren bij aan gepersonaliseerde behandeling van langdurige rouwklachten:

  • verbeteren van kennis over verschillende rouw-trajecten tijdens de behandeling van verstoorde rouw middels een nieuw FAIR data-archief;
  • bestuderen van rouw in het dagelijks leven;
  • bieden van dynamische ondersteuning in het dagelijks leven bij behandeling van een langdurige rouwstoornis.

Lonneke Lenferink, universitair docent binnen de sectie Psychologie, Gezondheid en Technologie van de faculteit Behavioural, Management and Social Sciences (BMS), voert sinds 2014 onderzoek uit naar het meten, voorspellen en behandelen van verstoorde rouwklachten bij volwassenen en kinderen die een verlies hebben meegemaakt. Dat deed zij onder andere in projecten bij mensen die een verlies hebben meegemaakt door een langdurige vermissing, moord, de MH17 vliegramp, verkeersongevallen en COVID-19.

Lonneke over de toekenning: “Het is nu in tijden van pandemie en oorlog, waarbij vele mensen geconfronteerd worden met een overlijden van een dierbare, belangrijker dan ooit om professionele hulp te bieden aan mensen die daar behoefte aan hebben. Deze Veni-beurs stelt mij in staat om eerste stappen te zetten richting laagdrempelige op maat gemaakte rouwhulp. Daarnaast zal ik in kaart brengen hoe rouw zich ontvouwt in het dagelijks leven van nabestaanden. Dit levert nieuwe inzichten op over het vóórkomen en voorspellen van Prolonged Grief Disorder, dat in maart 2022 voor het eerst is opgenomen als een stoornis in de DSM (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders).”

Over Veni

Veni maakt, samen met Vidi en Vici, onderdeel uit van het NWO-Talentprogramma (voorheen: de Vernieuwingsimpuls). Veni is gericht op excellente onderzoekers die onlangs gepromoveerd zijn. Binnen het Talentprogramma zijn onderzoekers vrij om hun eigen onderwerp voor financiering in te dienen. Op deze manier stimuleert NWO nieuwsgierigheidsgedreven en vernieuwend onderzoek. NWO selecteert onderzoekers op basis van de kwaliteit van de onderzoeker, het innovatieve karakter van het onderzoek, de verwachte wetenschappelijke impact van het onderzoeksvoorstel en mogelijkheden voor kennisbenutting. De Universiteit Twente kees bij deze ronde zes Veni's toegekend.