UTFaculteitenBMSNieuwsAdapt at work podcastreeks
Fotografie: Eric Brinkhorst

Adapt at work podcastreeks

In gesprek met praktijkprofessionals over adaptieve expertise

Steeds vaker worden professionals geconfronteerd met onverwachte, nieuwe, complexe situaties. Wat heb je als professional nodig om goed om te kunnen gaan met veranderingen en uitdagingen in je werk? Hoe ga je om met innovaties? En hoe integreer je dat in een opleiding? In het onderzoeksproject ‘Adapt at Work’ wordt de ontwikkeling van de expertise onderzocht die daarvoor nodig is, vaak adaptieve expertise genoemd.

Vanuit de Universiteit Twente zijn onderzoekers dr. Marleen Groenier (Technisch Medisch Centrum, TNW) en prof. dr. Maaike Endedijk (BMS) betrokken. Groenier: “Wij zijn als UT verantwoordelijk voor het werkpakket waarin een literatuurstudie is uitgevoerd naar de invloed van werkplekleren op de ontwikkeling van adaptieve expertise. Daarnaast is Technische Geneeskunde één van de opleidingen waarin onderzoek gedaan wordt naar het ontwikkelen van adaptieve expertise tijdens de stages in de master.”

Het project ‘Adapt at Work’ is een 3,5 jaar durend project dat wordt gesubsidieerd door het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO). In dit consortium werken zes hogescholen en vijf universiteiten samen.

Podcastreeks

In de Adapt at Work podcastreeks gaan onderzoekers de dialoog aan met praktijkprofessionals uit verschillende domeinen. De professionals vertellen welke situaties zij tegenkomen, hoe zij daarmee omgaan, hoe zij anderen ermee zien omgaan, wat zij ervoor nodig hebben vanuit de omgeving en hoe zij denken dat (nieuwe) collega’s dit kunnen leren. De podcasts zijn bruikbaar om het gesprek te stimuleren tussen en met (toekomstige) professionals over het omgaan met onverwachte, nieuwe, complexe situaties.

Aan het woord komen een engineer die leiding geeft aan innovatie van Big Trucks, een directeur  Inner Space Training, een adviseur bestuurlijke vraagstukken, een recherchekundige, een traumachirurg en een programmadirecteur van een bacheloropleiding.

In een aanvullende podcast verbinden vier onderzoekers, waaronder dr. Marleen Groenier vanuit de Universiteit Twente, de inzichten uit het literatuuronderzoek aan de verhalen van de praktijkprofessionals.

Meer informatie

Ga naar www.adaptatwork.nl voor meer informatie over het onderzoeksproject en het beluisteren van de  podcasts.

drs. M.M.J. van Hillegersberg - Hofmans (Martine)
Persvoorlichter (aanwezig, ma, di, do)