UTFaculteitenBMSNieuwsMartijn Mes benoemd tot UT-hoogleraar

Martijn Mes benoemd tot UT-hoogleraar

Het College van Bestuur heeft Martijn Mes benoemd tot hoogleraar Transportation and Logistics Management. De leerstoel maakt deel uit van de afdeling High Tech Business and Entrepreneurship (HBE) van de faculteit Behavioural, Management and Social Sciences (BMS).

De nadruk van de leerstoel Transportation and Logistics Management ligt op slimme en duurzame logistiek. “De logistieke sector staat voor een tijdperk van ongekende veranderingen”, benadrukt Mes. “Met ontwikkelingen in digitalisering, zelfrijdende voertuigen, verstedelijking, de groei van e-commerce, toenemende eisen van klanten en vooral de noodzaak van meer duurzame oplossingen.” De transportsector heeft een groot aandeel in de uitstoot van broeikasgassen. “De toenemende aandacht voor duurzaamheid stimuleert de verdere ontwikkeling van efficiënte logistiek en het gebruik van alternatieve brandstoffen en vervoerswijzen.”

Sector onder druk

De voortdurende groei van de elektronische handel zet de logistieke sector onder druk. Met name op het gebied van de ‘last mile’ en stadslogistiek. De effecten worden versterkt door de verstedelijking. “Er komt meer aandacht voor hoe de stedelijke vrachtdistributie efficiënt kan worden beheerd. Maar ook hoe nieuwe leveringsconcepten, zoals zelfrijdende voertuigen, bezorgrobots en drones, pakketkluizen en gedeelde mobiliteitsconcepten, efficiënt kunnen worden gebruikt”, vervolgt Mes. “Verder zullen ontwikkelingen op het gebied van automatisering en kunstmatige intelligentie een enorme impact hebben op de planning en uitvoering van logistieke stromen, maar ook op de menselijke rol hierin. Logistieke planners hebben meer samenwerkings-, cognitieve en analytische competenties nodig (informatie interpreteren, analyseren en conceptualiseren). Live-long learning wordt wellicht de norm.”

People, planet, profit

Al deze ontwikkelingen bieden de logistieke sector kansen om zijn concurrentievermogen te vergroten en de bovengenoemde maatschappelijke uitdagingen het hoofd te bieden. De nadruk van de leerstoel Transportation and Logistics Management ligt op het analyseren van het potentieel van nieuwe technologische innovaties en hoe deze technologieën het best kunnen worden gebruikt om logistieke processen te verbeteren vanuit het oogpunt van people, planet en profit. “Ik kijk ernaar uit om hieraan bij te dragen door impactvol onderzoek en onderwijs in de boeiende wereld van logistiek”, aldus Mes.

Over Martijn Mes

Martijn Mes heeft meer dan 20 jaar ervaring in het optimaliseren van logistieke operaties met behulp van technieken uit de beslistheorie en kunstmatige intelligentie. Na zijn promotie over transportplanning met intelligente softwareagenten in 2008, deed hij zijn postdoc aan Princeton University over logistieke planning ondersteund door machine learning. Martijn nam deel aan talrijke onderzoeks- en implementatieprojecten op het gebied van duurzame logistiek, stadslogistiek, havenlogistiek en intermodaal en synchromodaal transport. Momenteel is Martijn voorzitter van de Industrial Engineering and Business Information Systems section binnen de vakgroep HBE.