Zie Nieuws

Nieuwsbrief van de BMS Teaching Academy beschikbaar Activiteiten en nieuws over onderwijs ontwikkelingen

De nieuwsbrief beschrijft de activiteiten waarmee de BMS Teaching Academy de uitwisseling van ervaringen en onderwijsontwikkeling wil bevorderen. 

Daarnaast wordt ingegaan op de ontwikkeling van docent professionalisering en het stimuleren van een gemeenschap waarin samengewerkt wordt aan onderwijs kwaliteit. 

De nieuwsbrief staat in de bijlage en is gepubliceerd op de website.