UTFaculteitenBMSNieuwsGroots in klein zijn

Groots in klein zijn

In het hoger onderwijs wordt ervan uitgegaan dat je zelfstandig, sociaal en initiatiefrijk bent. Maar wat als je dat van huis uit niet meegekregen hebt? Eduardo Hermsen maakte het zijn missie om het onderwijssysteem ook voor deze mensen toegankelijk te maken. Eerst door zelf voor de klas te staan, nu als docentopleider en onderwijsontwikkelaar. Samen met associate professor Rainer Harms ontwikkelde hij een Massive Open Online Course (MOOC). Nu het onderwijs steeds meer aan het digitaliseren is, vraagt Rainer zich af: worden docenten straks overbodig?

Het verhaal van Rainers tegenpolen is een verhaal over Eduardo's visie op hybride onderwijs

Lees het hele verhaal over deze interessante onderwerpen!