Zie Nieuws

Hoe floreert de medisch specialist?

Als dokter kun je alleen optimaal presteren in een omgeving die ‘calling en comradeship’ (h)erkent en versterkt. Deze mens- en relatiegerichte waarden zijn volgens promovenda Myra van den Goor van de UT de afgelopen jaren op de achtergrond geraakt door een meer commercieel en zakelijk klimaat in de gezondheidszorg. Een klimaat waarbij vooral procedures en efficiency centraal staan. Van den Goor: “Ik pleit ervoor om nu weer de mens in de spotlight te zetten in plaats van proces, registratie en productie. Mijn bevindingen en aanbevelingen laten zien hoe dokters op een hoog niveau presteren in een uiterst dynamische omgeving en wat ze nodig hebben om zulke ‘gewoon goede dokters’ te blijven.”

Kameraadschap en roeping

Twee overkoepelende thema’s zijn volgens van den Goor de kern van goed functioneren van medisch specialisten: Kameraadschap (positieve en steunende relatie met directe collega’s gebaseerd op wederzijds vertrouwen, veiligheid, zorgen- en verantwoordelijkheid voor elkaar) en Roeping (het hebben van werk dat een gevoel van zingeving oproept en waarbij je anderen helpt). Van den Goor vertelt: “De belangrijkste les die uit dit proefschrift geleerd kan worden, is dat voor medisch specialisten roeping en kameraadschap essentieel zijn om goed te kunnen presteren. Voor dokters draait het allemaal om toewijding aan de patiënt, passie, motivatie, ondersteuning door collega’s, wederzijds vertrouwen en een veilig gevoel.”

Aanbevelingen voor individu, groep en organisatie

Voor het ondersteunen van artsen geeft van den Goor aanbevelingen op drie niveaus. Op het niveau van de individuele dokter gaat het bijvoorbeeld om ‘eigen welzijn eerst’: Zorg goed voor jezelf, zowel fysiek als mentaal. Dat is de basis om goed te kunnen presteren. Tevens is het belangrijk jezelf te blijven ontwikkelen en aandacht te geven aan leiderschapskwaliteiten. Op het tweede niveau, het groepsniveau gaat het om investeringen in een cultuur van vertrouwen, openheid en veiligheid.  Zo’n cultuur stimuleer je door delen mét en leren ván elkaar. Als voorbeelden hiervan geeft van den Goor: groepsreflectie, teambuilding, inzet op kwaliteiten en ondernemen van sociale activiteiten. Tenslotte de aanbevelingen op organisatie niveau. Feit is dat een focus op samenwerking vanuit de organisatie gerelateerd is aan kwaliteit van zorg, patiëntveiligheid en patiënttevredenheid. Om bevlogen dokters in bevlogen teams te laten werken, is het volgens van den Goor belangrijk om formele peer support, multidisciplinair overleg en groepsreflectie actief te faciliteren als organisatie. Ook zorgdragen voor de meer informele support- en contactmomenten hebben een bewezen positief effect op de betrokkenheid en bevlogenheid

Methodiek

De bevindingen van Van den Goor zijn gebaseerd op 84 interviews met medisch specialisten uit ziekenhuizen door heel Nederland, 786 door artsen zelf geschreven reflecties, 105 vragenlijstenen 25 tuchtrecht uitspraken. Het proefschrift is daardoor gebaseerd op de verhalen, ervaringen, gevoelens, standpunten en meningen van dokters zelf. Van den Goor: “Wat de kern is van goed functioneren, en wat de dokters nodig hebben om hun werk zo goed mogelijk en plezierig te kunnen doen, komt dus echt vanuit de dokters zelf.’

Over Myra van den Goor

Myra van den Goor werkte jarenlang als huisarts en is mede-oprichtster en partner van Q3. In haar advies- en begeleidingswerk ondersteunt ze binnen Q3 de professionele ontwikkeling van duizenden medisch specialisten en hun teams.  Ze verdedigt haar proefschrift op vrijdag 12 juni om 14.30 uur. De verdediging aan de UT (TechMed Centrum) is geheel digitaal en kan later online worden bekeken. Prof.dr. T. Bondarouk en prof.dr. J. van der Palen (faculteit BMS, afdelingen HRM en OMD) zijn de promotoren van Myra. Lees ook: ‘Hartkamer’, een eenmalige uitgave gebaseerd op het proefschrift ‘Calling and Comradeship; unravelling the essence of physician performance’ over de kern van dokter zijn.

drs. M.M.J. van Hillegersberg - Hofmans (Martine)
Persvoorlichter (aanwezig, ma, di, do)