Zie Nieuws

In memoriam: Anjo Anjewierden

Zaterdag 14 november kregen we het droevige bericht dat Anjo Anjewierden was overleden. Anjo werkte bij de vakgroep Instructietechnologie van BMS als software engineer.

In 2007 kwam hij over van de vakgroep Sociaal Wetenschappelijke Informatica (SWI) van de UVA waar hij veel ervaring had opgedaan in softwareontwikkeling binnen Europese projecten, in sommige gevallen al in samenwerking met de UT zoals in de EU projecten KITS en APOSDLE. In zijn vroege projecten richtte hij zich vooral op de ontwikkeling van wat toen nog expertsystemen werd genoemd. Zijn bijdrage aan de KADS methodologie, een knowledge engineering methode voor de ontwikkeling van expertsystemen, was groot. Anjo was een expert in Prolog en samen met Jan Wielemaker werkte hij aan SWI-Prolog, een Prolog versie die door miljoenen gebruikers is gedownload. Zijn Europese ervaring nam hij mee naar Twente, waar hij heeft bijgedragen aan de EU projecten, METIS, SCY, Go-Lab en Next-Lab. Daarnaast heeft Anjo in een serie NWO projecten promovendi en postdocs ondersteund in de ontwikkeling van online laboratoria en learning apps en in de analyse van de uitgebreide logdata die uit de onderzoeken voortkwam. Anjo wordt dan ook in een groot aantal proefschriften uitgebreid bedankt. 

Niet standaard klussen

In alle projecten zocht Anjo altijd de niet standaard klussen, wat hij deed moest echt wat betekenen en er was altijd wel een nieuw en creatief element in zijn werk. Anjo beet zich ook niet alleen vast in de ontwikkeling van de software, bijvoorbeeld online laboratoria, maar ook in de onderliggende vakinhoud, het maakte hem dan niet uit of dat nu ging om bijvoorbeeld goniometrie, de oplosbaarheid van zouten of quantummechanica. Anjo ging er altijd helemaal voor, zijn werk was voor een groot deel zijn leven. Die betrokkenheid uitte zich ook in de manier waarop hij interacteerde met de promovendi en postdocs. Anjo was nooit als eerste op de UT maar hij maakte lange dagen en weekenden en vooral aan het eind van de dag kon hij heel lang met anderen overleggen over de volgende stap in de softwareontwikkeling of de inrichting van hun experimenten; hij hechtte heel sterk aan zo’n gezamenlijke aanpak. Anjo promoveerde zelf in 2012 aan de UT op een proefschrift met de titel “Explorations in fine-grained learning analytics”. Educational data mining was het onderwerp dat echt zijn belangstelling had. 

Zorgzaam

Bij sociale bijeenkomsten van de vakgroep was hij eigenlijk altijd aanwezig en Anjo was de drijvende kracht achter het lied dat we traditioneel voor elke gepromoveerde maken waarbij structureel oude liederen die hij gemaakt had nog even in de spotlight werden gezet en benadrukt werd dat het met een biertje erbij vast beter ging. Op zijn eigen manier zorgde hij ook voor collega’s, met Magnums in de zomer, een zak snoep in de winter en de vraag of je nog wat van de COOP moest hebben als hij zijn boodschapjes ging halen. Eerst reisde hij veel maar nadat hij op 9/11 in New York was en er daarna niet direct weg kon stopte hij met reizen per vliegtuig wat ertoe leidde dat hij soms lang in een trein zat. Liever echter verplaatste hij zichzelf per fiets, hij legde lange afstanden af en was trots op zijn vele kilometers. Tijdens zo’n fietsronde viel hij met enige regelmaat zomaar bij collega’s binnen en genoot dan van de kinderen in huis en kon dan uitgebreid de komende werkstukken met ze doornemen en die van feedback voorzien. En als er binnen de vakgroep gelegenheid was voor een kraambezoek, dan kon je Anjo zeker verwachten. Een andere passie was schaken en hij was gerespecteerd lid van de schaakclub S.V. Lonneker (na het lidmaatschap van S.V. Drienerlo) en daarnaast speelde hij ook in het UT-team op het bedrijventoernooi, activiteiten die hij erg miste tijdens de Corona tijd. Ook hier kwam ‘data mining’ om de hoek kijken en schreef hij applicaties om zijn wedstrijdverslagen te maken en zijn kilometers bij te houden.

We zullen altijd aan Anjo blijven denken als een bijzondere en zeer betrokken collega. We troosten ons met de gedachte dat hij voortleeft in zijn werk waarvan het meest recente hier gevonden kan worden. Er is een online condoleance register beschikbaar.