Zie Nieuws

Nederlandse 15-jarigen zijn gelukkig, maar meisjes minder dan jongens

Nederlandse 15-jarigen behoren tot de gelukkigste van de wereld. Meisjes zijn echter minder gelukkig dan jongens. PISA Nederland (Programme for International Student Assessment) meet in samenwerking met o.a. de Universiteit Twente wereldwijd hoe goed 15-jarigen zijn voorbereid op hun rol in onze maatschappij. In ‘PISA-2018 De verdieping: Het welbevinden van 15-jarigen‘ wordt een verdere inkijk gegeven in hoe onze 15-jarigen tegen hun leven aankijken. 

Vergeleken met omringende landen zijn Nederlandse 15-jarigen niet alleen gelukkiger, ze maken zich minder zorgen als ze falen en worden ook minder gepest op school.  Meer dan 90% voelt zich gesteund door hun ouders. Nederlandse leerlingen hebben wel minder vertrouwen in hun zelfredzaamheid in geval van moeilijke situaties, dan leerlingen in veel andere PISA-landen.

Meisjes vinden hun leven iets minder betekenisvol, schatten hun zelfredzaamheid lager in en maken zich vaker zorgen over de gevolgen van falen dan jongens. Dit is opmerkelijk omdat ze gelijk of zelfs beter dan jongens op de PISA-toets presteren. Meisjes zijn niet alleen betere lezers, ze zijn ook beter in natuurwetenschappen en presteren net zo goed als jongens op de PISA-wiskundetoets. Met andere woorden, 15-jarige meisjes onderschatten zichzelf en kunnen veel meer dan ze denken. De PISA-resultaten laten ook zien dat betere presteerders niet per definitie ook gelukkiger zijn.

Een korte animatie en het volledige UT-rapport zijn te vinden op www.pisa-nederland.nl.

PISA-2018 is gefinancierd door het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO). Nathalie Maassen, Lin Weijn, Martina Meelissen (coördinerend projectleider van PISA in Nederland) van de vakgroep OMD zijn verantwoordelijk voor dit rapport.

drs. J.G.M. van den Elshout (Janneke)
Persvoorlichter (aanwezig ma-vr)