Zie Nieuws

Hoe kan de lekkende bèta/technische pijpleiding worden gerepareerd?

Werkgevers staan te springen om bèta/technisch opgeleid personeel. De in- en uitstroom in bèta/technische opleidingen is in Nederland echter laag in vergelijking tot andere OESO-landen. Het KBA Nijmegen en de vakgroep OMD van de Universiteit Twente hebben een grootschalig onderzoek uitgevoerd naar de oorzaken van de “lekkende bèta/technische pijpleiding”. Het ‘lekken’ verwijst naar leerlingen die in hun onderwijsloopbaan (de pijpleiding) aanvankelijk kiezen voor een bèta/technische richting, maar later een andere kant opgaan.

Aan de hand van zes deelstudies is onderzocht waar in het Nederlandse onderwijs deze weglek optreedt, waarom leerlingen en studenten van keuze veranderen en hoe deze weglek verminderd zou kunnen worden. De belangrijkste conclusie is dat de belangstelling van jongeren voor bèta/technische studies en loopbanen nog altijd op de beleidsagenda voor onderwijs én voor emancipatie hoort. Het aandeel meisjes in de beroepsgerichte leerwegen van het vmbo dat instroomt in de bèta/techniek is bijvoorbeeld minder dan vijf procent. Een van de adviezen luidt: laat leerlingen zo vroeg mogelijk (basisonderwijs) kennis maken met bèta/techniek en betrek ouders erbij.

Het project “De lekkende bèta/technische pijpleiding en hoe deze te repareren” is gefinancierd door het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO/NWO). Projectleider: Annemarie van Langen (KBA Nijmegen). Contactpersoon voor de Universiteit Twente: Martina Meelissen (OMD).

De infographics en alle onderzoeksrapporten zijn nu te vinden op: https://www.kbanijmegen.nl/doc/pdf/NRO/De%20Lekkende%20beta-technische%20pijpleiding.pdf