Zie Nieuws

Professor Theo Toonen herbenoemd als decaan faculteit BMS

Het College van Bestuur van de Universiteit Twente heeft prof. dr. Theo Toonen met ingang van 1 april 2020 herbenoemd als decaan van de Faculty of Behavioural, Management and Social sciences (BMS).

Professor Toonen is sinds 2015 decaan van de faculteit. Van rechtswege zou deze benoeming per 1 april 2020 eindigen. Toonen heeft zich de afgelopen jaren ingezet voor een herstructurering van de destijds gefuseerde faculteit onder de noemer ‘BMS under steam’ en de technische profilering van de gammawetenschappen in de faculteit. In het kader van huidige ontwikkelingen in een nieuwe missie, visie en strategie van de universiteit, ziet het College graag continuïteit in de aansturing van de faculteit en vraagt Toonen dan ook om verdere ontwikkelingen van BMS voort te zetten.

Zijn herbenoeming geldt tot 1 april 2022. Met zijn herbenoeming als decaan is hij voor dezelfde periode tevens herbenoemd als lid van het faculteitsbestuur van BMS. Dat geldt ook voor zijn hoogleraarschap Institutional Governance.

Contact: Bertyl Lankhaar, woordvoerder College van Bestuur, M: 0620027435