DOT Biologie: verder werken aan nieuw concept-context onderwijs

Biologie: verder werken aan nieuw concept-context onderwijs

Dr. Jan Jaap Wietsma

Trekker BiologieHet docentontwikkelteam Biologie heeft zich de afgelopen twee seizoenen voorbereid op het geven onderwijs vanuit het nieuwe examenprogramma. Dit programma is in 2013 in de vierde klassen gestart. Om lessen vanuit een vernieuwende didactiek te geven is meer dan alleen een nieuw boek gebruiken. Geregelde uitwisseling met collega’s is hiervoor een onmisbaar hulpmiddel. De DOT is daarvoor een uitstekend podium. Zelf meewerken aan de ontwikkeling van nieuw lesmateriaal is een goede basis om de vernieuwde didactiek onder de knie te krijgen.


De inhoudelijke veranderingen in het programma zijn voor de meeste docenten nog wel te volgen. Belangrijkste vernieuwing is dat het examen gebruik maakt van contexten om de biologische concepten te toetsen. Daarmee is er ook direct een noodzaak om in de lessen aandacht te besteden aan deze didactiek. Eén van de redenen om concept-context didactiek te gebruiken is de grotere betrokkenheid, ervaren van relevantie en betere leerresultaten bij de leerlingen. Aan de andere kant willen we graag samen ontdekken welke didactiek goed bij ieder van ons past. Op welke manier gaat de nieuwe examenstof en de exameneisen passen bij onze eigen didactiek?


In de bijeenkomsten van de DOT zijn we bezig om vanuit onze lespraktijk met elkaar na te denken over nieuwe inhoud en nieuwe didactische vormen. Ook doen we onderzoek hoe de nieuwe didactiek in de praktijk uitpakt.


Een aantal collega’s is bezig geweest met de ontwikkeling van lesmaterialen. Het ontwerpen van concept-context lesmateriaal geeft inzicht in de kracht die vrijkomt als leerlingen op deze manier de samenhang in allerlei onderwerpen ontdekken. De biologen in de DOT zijn nu bezig met het ontwikkelen lesmaterialen over onderzoek aan de UT, zoals weefselherstel en TOPOchip. We bouwen het contact met Twente Academy verder uit, zodat de hulp voor leerlingen bij profielwerkstukken kan verbeteren. Ook kijken we hoe leerlingen uit het VO en studenten tijdens de practica in hun opleiding kunnen samenwerken.


Tegelijk zijn elders in het land ook groepen bezig om zich in steunpunten bezig te houden met de implementatie en het doordenken van het nieuwe examenprogramma.


De DOT is een regionale ontmoetingsplaats waar experts van scholen, universiteit en hogescholen, bedrijven en kennisinstellingen elkaar opzoeken en informatie delen. Samenwerken voor projecten in de les en het gezamenlijk gebruik van bronnen kan op deze manier tot stand komen.


Het docentontwikkelteam zal zich bezig houden met het ontdekken van de didactische uitgangspunten rond concept-context onderwijs. Doelstelling is de lessen te verbinden met expertise uit bedrijven en onderzoeksinstellingen. Dit wordt gedaan door samen contexten te ontwikkelen en zo een raamwerk te bieden voor de koppeling van inhoud en beschikbare expertise in de regio.


Doelen

Deelnemers beschikken na dit seizoen over de benodigde kennis en vaardigheden om gebruik te maken van contexten concept didactiek in het biologie-onderwijs.

Vanuit de beschikbare expertise in de regio zijn enkele nieuwe contexten beschreven die in te zetten zijn bij biologie

Contexten worden op conferenties Twents Meesterschap en NIBI gepresenteerd.