BMS - Vakgroep ELAN (NL)

Auteurs

Wilma Kippers, Cindy Poortman, Kim Schildkamp en Adrie Visscher (Universiteit Twente)

 Titel bijdrage 4

Begeleiding in datagebruik in het voortgezet onderwijs: wat hebben docenten en schoolleiders geleerd?

Samenvatting

Datagebruik kan leiden tot beter onderwijs. Docenten en schoolleiders kunnen data, zoals toetscijfers en observaties, op een formatieve manier gebruiken door vervolgstappen in hun onderwijs te bepalen op basis van data. Datagebruik wordt nog weinig wordt toegepast in het onderwijs, mede door een gebrek aan kennis en vaardigheden van docenten en schoolleiders. Dit onderzoek richt zich op de ontwikkeling van kennis en vaardigheden van docenten en schoolleiders in zes voortgezet onderwijs scholen, die een jaar zijn begeleid met de datateam® methode. Dit is onderzocht door een kennistest (N=27), interviews (N=12), tussentijdse evaluaties (N=33), en logboeken (N=12). Resultaten laten zien dat docenten en schoolleiders significant vooruit zijn gegaan op de kennistest en dat ze bijvoorbeeld hebben geleerd om data te analyseren.