UTFaculteitenBMSDept LDTELANNieuwsSymposium Motiverend Chemie-onderwijs + afscheid Fer Coenders, 6 juli 2018

Symposium Motiverend Chemie-onderwijs + afscheid Fer Coenders, 6 juli 2018

PROGRAMMA


13:30 uur - 14:00 uur

Inloop

Bovenring Waaier

 

14:00 uur - 15:00 uur

Chemie-onderzoek op de UT, relevant voor het VO

Waaier 3


1. Prof. dr. ir. Jurriaan Huskens, Chair of the

    Molecular nanofabrication group (MnF)

De MnF groep richt zich op nanochemie en zelf-assemblage. Jurriaan is verantwoordelijk voor de thema’s ‘zelf-assemblage & reactieve monolagen’ en ‘nanotechnologie’. In deze bijdrage zal hij vooral twee onderzoekprojecten belichten die beide gebruikt zijn voor het ontwikkelen van leermateriaal voor het voortgezet onderwijs.

Bij ‘early cancer diagnoses’, waaraan Jacopo Movilli werkt, gaat het om het ontwikkelen van een apparaat waarmee gebruik makend van PNA en peptiden gemuteerd DNA en RNA kan worden gedetecteerd.

Wouter Vijselaar werkt binnen het ‘solar-to-fuel’ project aan membranen die gasscheiding combineren met proton geleiding. De uitdaging zit in de fabricage van deze membranen in combinatie met een woud van kathode en anode nanodraden.


2. Prof. dr. ir. Nieck Benes, Chair of the Films

    in Fluids group. 

Het onderzoek in de Films in Fluids groep omvat drie thema’s: synthese van dunne films, in-situ membraan (film) karakterisering, ontwerpen van anorganische holle fibers.In deze bijdrage zal Nieck iets vertellen over de noodzakelijke verduurzaming van de chemische industrie, waarbij de grootschalige productie van chemicaliën niet langer meer gebaseerd zal zijn op het gebruik van fossiele grond- en brandstoffen. Deze verduurzaming vereist een veelheid aan nieuwe technologieën, en vergt daardoor een nieuwe profielschets van de chemisch technoloog. 


15:15 uur - 16:15 uur

Werkgroepen


1. Hans Vogelzang (Greijdanus Zwolle en RUG):

    Scrum bij scheikunde

Scrum is een project management tool die in het bedrijfsleven gebruikt wordt voor complexe opdrachten.

Kernwoorden zijn: transparant, vlot en hoge kwaliteit.

Een paar jaar geleden is de scrum methodologie geschikt gemaakt voor het onderwijs.

Kleine groepjes leerlingen werken - aan de hand van ceremonies en tools - op een transparante en vlotte manier aan complexe vraagstukken.

In de werkgroep komt allereerst een korte karakteristiek van scrum in het scheikunde-onderwijs aan de orde.

Vervolgens worden er onderzoeksresultaten gepresenteerd: nemen de leeropbrengsten toe? Wat vinden leerlingen van scrum?

En: hoe ervaren scheikundedocenten het gebruik van scrum in hun lessen?

Tenslotte een aantal opmerkingen over hoe scrum een impuls kan geven aan het scheikunde-onderwijs.

 

2. Talitha Visser en Leontine de Graaf (UT en

    Noordik Almelo): aandacht voor taalgericht

    vakonderwijs

Examens en toetsen bevatten steeds vaker vragen van het type: ‘Beredeneer dat...’, ‘Leg uit waarom...’, ‘Leg uit of...’, en ‘Geef het verschil aan tussen...’. Merkt u ook dat veel leerlingen punten verliezen door onbeholpen of onvolledig te antwoorden? Komt dit door een gebrek aan aandacht (slordigheid) of taalvaardigheid bij het formuleren van antwoorden of heeft de leerling de vakkennis niet goed begrepen of is het een combinatie van alles. Tijdens deze workshop laten we u nadenken over de mogelijkheden om leerlingen meer met taal bezig te zijn in de lessen. Daarnaast Laten we u kennismaken met een generiek ontworpen lessenserie in samenwerking met CSG Het Noordik, die u direct kunt toepassen in u eigen lespraktijk (informatie filmpje). De lessenserie leert leerlingen binnen u vak inhoudelijk beter te formuleren. Wilt u ook leren hoe u het beste aandacht geeft aan taal in u eigen vakgebied? Meld u dan aan! 


3. Eline Velthof (Canisius Almelo):

    escape room voor derde klas leerlingen

    (max 30 deelnemers)

Centraal in deze werkgroep staat het gebruik van een escaperoom met een klas leerlingen. U gaat zelf aan de slag met puzzels en proeven om zo achter de code te komen nodig om een cijferslot aan een kistje te openen. Ieder groepje dat binnen de tijd de juiste code heeft en het kistje opent vindt daarin een leuke verrassing!De puzzels en proeven zijn gerelateerd aan de binask-vakken (science onderbouw) en daarmee is deze escaperoom zeker geschikt voor 3e klas leerlingen. Deze werkgroep wordt gehouden in het pre-U leerlingenlab. 


4. Wil Gradussen (UT en Isendoorn Warnsveld):

    lesmateriaal ontwikkelen vanuit chemie-onderzoek

In de onderzoeksgroep van Jurriaan Huskens wordt onderzoek gedaan naar biomarkers om kanker in een vroeg stadium te detecteren. De onderzoekers richten zich met name op uiterst minieme hoeveelheden “circulerend tumor DNA”  (ctDNA) in het bloed die in een zeer vroeg stadium kunnen duiden op een tumor.  Het standaard klinisch protocol is een weefsel biopsie waarbij met een naald wat weefsel uit een verdachte plek wordt verwijderd waarna dit wordt onderzocht. Bij een positieve test is de tumor dan al duidelijk zichtbaar. De detectie van ctDNA zou de aanwezigheid van een tumor al veel eerder kunnen aantonen met een grotere kans op genezing. Bovendien is het minder pijnlijk om bloed af te nemen dan een biopsie te doen. Dit onderzoek is omgezet in leermateriaal voor leerlingen van begin 4-vwo om hen te laten zien dat  chemische binding erg belangrijk is. Dit vereiste een forse ‘vertaling’.

In deze werkgroep wordt de ontwikkeling van het materiaal kort uitgelegd en maak je kennis met het materiaal zelf.

 

5. Stichting C3: Ervaar Virtual Reality

    beroepsvoorlichting

Tijdens deze sessie van Centrum JongerenCommunicatie Chemie kun je de Virtual Reality film bekijken die in samenwerking met BASF is gemaakt. Loop mee met manufacturing engineer Redmar en los het probleem in de fabriek op.  Lukt het jou op tijd de oplossing te vinden? Na deze uitdaging volgt er een discussie over de inzet in de scheikundeles en gekozen interactieve werkvormen.16:15 uur - 16:30 uur

Koffiepauze16:30  uur - 17:40 uur

Afsluiting


- Oud-studenten kijken terug en vooruit

 

1. Maarten van Egmond (oktober 2000 afgestudeerd);

    werkzaam op Thorbecke SG 

2. Talitha Visser (september 2006 afgestudeerd);

     werkzaam op UT en Het Noordik

3. Marieke Hogeboom (februari 2010 afgestudeerd);

     werkzaam op Gerrit Komrijcollege 

4. Samuel Mok (augustus 2017 afgestudeerd);

    Saxion


Afscheid namens ELAN


-  Laatste college Fer Coenders

 

 

17:40 uur - 18:00 uur 

Afsluitend drankje Inschrijven