UTFaculteitenBMSDept LDTELANDatateamsNieuwsProject datateams op conferenties

Project datateams op conferenties

Verschillende projectleden zijn in december 2016 en januari 2017 actief geweest op diverse conferenties en studiedagen.

Op donderdag 1 december 2016 vond in Utrecht de DTT (Diagnostische Tussentijdse Toets) conferentie ‘Verder aan de slag met de DTT: instrument in formatief evalueren’ plaats. Alle DTT pilotscholen waren hierbij uitgenodigd. Op uitnodiging van het College voor Toetsen en Examens heeft het project Datateams hier ook aan bijdragen. Kim Schildkamp heeft samen met Dominique Sluijsmans een lezing gehouden getiteld ‘Formatief evalueren: De (on)mogelijkheden van de DTT’. Hanadie Leusink en Wilma Kippers hebben een workshop gegeven over hoe de datateam® methode scholen kan ondersteunen in het gebruiken van data, zoals data uit de DTT, om hun onderwijs te verbeteren.

In januari 2017 was een deel van het projectteam op een conferentie in Ottawa, Canada: International Congress for School Effectiveness and Improvement (ICSEI). Kim Schildkamp gaf een presentatie binnen het symposium: Evidence-Informed Practice in Education: Developing Conceptualizations and Applications. Erik Bolhuis en Wilma Kippers gaven beide een presentatie binnen het symposium: Learning How to Use Data: Data Literacy, Personal Knowledge, and Beliefs. Gert Gelderblom gaf een presentatie binnen het symposium: (Antecedents Of) Effects of Data Use by Teachers. We kijken terug op leerzame ervaringen en hebben weer nieuwe contacten gelegd voor verder (internationaal) onderzoek naar datagebruik in het onderwijs!

Op 20 januari gaf Kim Schildkamp een lezing op de MBO taalacademie studiedag voor ongeveer 200 docenten uit het beroepsonderwijs. De lezing ging over formatief toetsen en met name de rol van feedback bij formatief toetsen.

Op zaterdag 21 januari gaf Kim Schildkamp een workshop over de datateam® methode op ResearchEd in Amsterdam. Het doel van researchED is de onderzoek-geletterdheid van leraren verhogen, nieuwe manieren van professionele ontwikkeling ondersteunen en het doorbreken van onderwijsmythes. Op de conferentie worden onderzoeksresultaten gepresenteerd die docenten kunnen gebruiken om hun onderwijs te verbeteren. Voor meer informatie zie: http://www.researched.eu/

Op woensdag 25 januari 2017 vond op de Universiteit Twente de 9e editie van de conferentie Twents Meesterschap plaats. Dit jaar met het thema ‘Duurzaam onderwijs verbeteren’. De conferentie werd aangeboden voor docenten- en schoolleiding in het voortgezet onderwijs. Kim Schildkamp en Wilma Kippers gaven een workshop over ‘Formatief toetsen in de klas: Tips voor in de les’.

De sheets van verschillende presentaties zijn terug te vinden onder presentaties op deze website.